Chính sách bảo mật

Chính Sách Riêng Tư

Những thông tin gì chúng tôi thu thập?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc điền vào một mẫu đơn.Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập của bạn: tên, địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ gửi thư. Bạn có thể, tuy nhiên, hãy truy cập trang web của chúng tôi nặc danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích gì?

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng trong một trong các cách sau đây:Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn(Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)Để cải thiện trang web của chúng tôi(Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch website của chúng tôi dựa trên những thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)Để cải thiện dịch vụ khách hàng(Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi để có hiệu quả đáp ứng với yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)Để xử lý các giao dịchThông tin của bạn, dù công hay tư nhân, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty nào khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn, khác hơn là cho mục đích rõ ràng của việc cung cấp các sản phẩm mua hoặc dịch vụ yêu cầu.Để quản lý một cuộc thi, khuyến mãi, khảo sát, tính năng trang web khácĐể gửi email định kỳCác địa chỉ email mà bạn cung cấp, có thể được sử dụng để gửi cho bạn các thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận thông tin, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan thường xuyên, vvLưu ý: Nếu lúc nào đó bạn muốn hủy đăng ký từ các lệnh hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi cũng có chi tiết ở dưới cùng của mỗi email.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin nhạy cảm cung cấp được truyền qua an toàn Layer (SSL) Socket và sau đó mã hóa thành cơ sở dữ liệu các nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt đến hệ thống như vậy, và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.

Chúng tôi sử dụng cookies?


Có (Cookies là các tập tin nhỏ mà một trang web hoặc dịch vụ chuyển nhà cung cấp của mình với máy tính của bạn ổ cứng thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các hệ thống cung cấp dịch vụ để nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định).Chúng tôi sử dụng cookies để giúp chúng ta ghi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn, hiểu và lưu các thiết lập của bạn cho lần trong tương lai và theo dõi các quảng cáo.

Chúng tôi có tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên ngoài?


Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy những người hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ chúng ta hoặc người khác quyền, tài sản, hoặc sự an toàn. Tuy nhiên, thông tin du lịch không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc sử dụng khác.

Liên kết của bên thứ ba

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp sản phẩm của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

Chỉ có Chính sách bảo mật trực tuyến


Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi và không để thông tin thu thập được ẩn.

Sự đồng ý của bạn


Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi


Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi trên trang này, và / hoặc cập nhật các chính sách bảo mật và ngày thay đổi dưới đây. Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào 2015/01/12