Nhắn tin Face Book

Zallo và di động: 0978.972.304

Tranh đá người, hoạt hình

 
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2296
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2296
85x65

MÃ: DZ-2296

390.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Thiếu Nữ :: DZ-2297
Thiếu Nữ :: DZ-2297
50x68

MÃ: DZ-2297

403.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Bé Lọ Lem :: DZ-2298
Cô Bé Lọ Lem :: DZ-2298
50x75

MÃ: DZ-2298

396.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Bé Lọ Lem :: DZ-2299
Cô Bé Lọ Lem :: DZ-2299
50x68

MÃ: DZ-2299

288.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Cô Cái Ôm Bình :: DZ-2300
Cô Cái Ôm Bình :: DZ-2300
58x70

MÃ: DZ-2300

208.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Mùa Thu Lãng Mạn :: DZ-2301
Mùa Thu Lãng Mạn :: DZ-2301
50x63

MÃ: DZ-2301

158.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Thiếu Nữ :: DZ-2302
Thiếu Nữ :: DZ-2302
48x75

MÃ: DZ-2302

296.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Thiếu Nữ :: DZ-2303
Thiếu Nữ :: DZ-2303
61x75

MÃ: DZ-2303

295.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Thánh Mẫu :: DZ-2305
Thánh Mẫu :: DZ-2305
50x68

MÃ: DZ-2305

322.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Sắc Đẹp :: DZ-2306
Sắc Đẹp :: DZ-2306
50x68

MÃ: DZ-2306

288.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2307
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2307
60x60

MÃ: DZ-2307

285.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2308
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2308
75x55

MÃ: DZ-2308

278.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2309
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2309
55x74

MÃ: DZ-2309

258.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Người Chăn Cừu :: DZ-2310
Người Chăn Cừu :: DZ-2310
63x85

MÃ: DZ-2310

388.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Gia Đình :: DZ-2311
Gia Đình :: DZ-2311
59x75

MÃ: DZ-2311

395.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Notre Dame :: DZ-2312
Notre Dame :: DZ-2312
52x75

MÃ: DZ-2312

287.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
The Last Supper :: DZ-2313
The Last Supper :: DZ-2313
104x50

MÃ: DZ-2313

403.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Emanuel :: DZ-2314
Emanuel :: DZ-2314
140x75

MÃ: DZ-2314

626.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Diva Dancing :: DZ-2317
Diva Dancing :: DZ-2317
145x50

MÃ: DZ-2317

587.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Vân Nam :: DZ-2318
Vân Nam :: DZ-2318
142x50

MÃ: DZ-2318

399.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Dominate :: DZ-2319
Dominate :: DZ-2319
115x50

MÃ: DZ-2319

436.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Mặt Nạ :: DZ-2320
Mặt Nạ :: DZ-2320
65x75

MÃ: DZ-2320

383.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Traviata :: DZ-2327
Traviata :: DZ-2327
55x65

MÃ: DZ-2327

388.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Traviata :: DZ-2328
Traviata :: DZ-2328
51x65

MÃ: DZ-2328

308.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2329
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2329
70x50

MÃ: DZ-2329

288.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2330
Cô Gái Tương Tư :: DZ-2330
70x50

MÃ: DZ-2330

288.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Nàng Tiên Cá :: DZ-2340
Nàng Tiên Cá :: DZ-2340
56x84

MÃ: DZ-2340

350.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Ảo 1 :: DZ-2344
Ảo 1 :: DZ-2344
75x61

MÃ: DZ-2344

465.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Ảo 2 :: DZ-2345
Ảo 2 :: DZ-2345
75x61

MÃ: DZ-2345

450.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Ảo 3 :: DZ-2346
Ảo 3 :: DZ-2346
75x61

MÃ: DZ-2346

466.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cầm Kỳ Thi Họa :: DZ-2352
Cầm Kỳ Thi Họa :: DZ-2352
181x75

MÃ: DZ-2352

813.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Công Chúa :: DZ-2414
Công Chúa :: DZ-2414
57x75

MÃ: DZ-2414

325.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn :: DZ-2415
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn :: DZ-2415
105x50

MÃ: DZ-2415

384.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Chuột Mickey :: DZ-2416
Chuột Mickey :: DZ-2416
75x55

MÃ: DZ-2416

320.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Chuột Mickey :: DZ-2417
Chuột Mickey :: DZ-2417
61x50

MÃ: DZ-2417

198.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Mát Mẻ :: DZ-2418
Cô Gái Mát Mẻ :: DZ-2418
98x50

MÃ: DZ-2418

398.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Cô Cái Hoa Hồng :: DZ-2419
Cô Cái Hoa Hồng :: DZ-2419
42x50

MÃ: DZ-2419

128.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Hoa Mẫu Đơn :: DZ-2420
Cô Gái Hoa Mẫu Đơn :: DZ-2420
42x50

MÃ: DZ-2420

128.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Hoa Hướng Dương :: DZ-2421
Cô Gái Hoa Hướng Dương :: DZ-2421
42x50

MÃ: DZ-2421

128.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Mùa Xuân Cô Gái :: DZ-2422
Mùa Xuân Cô Gái :: DZ-2422
42x50

MÃ: DZ-2422

128.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Mèo Con Dễ Thương :: DZ-2423
Mèo Con Dễ Thương :: DZ-2423
46x50

MÃ: DZ-2423

208.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hoa Tóc Tiên :: DZ-2424
Hoa Tóc Tiên :: DZ-2424
75x50

MÃ: DZ-2424

243.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Tình Thơ :: DZ-2425
Tình Thơ :: DZ-2425
50x36

MÃ: DZ-2425

168.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Tình Thơ :: DZ-2426
Tình Thơ :: DZ-2426
50x36

MÃ: DZ-2426

168.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Tình Thơ :: DZ-2427
Tình Thơ :: DZ-2427
50x36

MÃ: DZ-2427

168.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Cô Gái Tý Hon :: DZ-2428
Cô Gái Tý Hon :: DZ-2428
50x50

MÃ: DZ-2428

238.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hạnh Phúc Bắt Đầu :: DZ-2429
Hạnh Phúc Bắt Đầu :: DZ-2429
60x40

MÃ: DZ-2429

195.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hoa Hồng Đen :: DZ-2430
Hoa Hồng Đen :: DZ-2430
100x50

MÃ: DZ-2430

348.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Chờ Đợi Tình Yêu :: DZ-2431
Chờ Đợi Tình Yêu :: DZ-2431
50x54

MÃ: DZ-2431

228.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Quả Cà Chua :: DZ-2432
Quả Cà Chua :: DZ-2432
100x50

MÃ: DZ-2432

355.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hương Vị Ngọt Ngào :: DZ-2433
Hương Vị Ngọt Ngào :: DZ-2433
100x50

MÃ: DZ-2433

342.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hạnh Phúc :: DZ-2434
Hạnh Phúc :: DZ-2434
65x45

MÃ: DZ-2434

252.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Hương Vị Tình Đầu :: DZ-2435
Hương Vị Tình Đầu :: DZ-2435
62x45

MÃ: DZ-2435

248.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Jin Xiu Yin Yuan :: DZ-2445
Jin Xiu Yin Yuan :: DZ-2445
75x53

MÃ: DZ-2445

299.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Yan Ran Yi Xiao :: DZ-2409
Yan Ran Yi Xiao :: DZ-2409
43x60

MÃ: DZ-2409

[Liên hệ]

Gọi 0978.972.304
   
Feng Zi Ye Li :: DZ-2410
Feng Zi Ye Li :: DZ-2410
43x60

MÃ: DZ-2410

[Liên hệ]

Gọi 0978.972.304
 
 
Qing Yi Mian Mian :: DZ-2411
Qing Yi Mian Mian :: DZ-2411
60x82

MÃ: DZ-2411

324.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Yu Hou Lian Qing :: DZ-2412
Yu Hou Lian Qing :: DZ-2412
75x55

MÃ: DZ-2412

427.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Tian Mei Gong Zhu :: DZ-2413
Tian Mei Gong Zhu :: DZ-2413
45x45

MÃ: DZ-2413

172.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Jin Xiu Liang Yuan :: DZ-2446
Jin Xiu Liang Yuan :: DZ-2446
128x60

MÃ: DZ-2446

588.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Xiang Qin Xiang Ai :: DZ-2447
Xiang Qin Xiang Ai :: DZ-2447
90x45

MÃ: DZ-2447

288.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Zui Hou De Wan Can :: DZ-2547
Zui Hou De Wan Can :: DZ-2547
174x75

MÃ: DZ-2547

688.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hong Tai Yang :: DZ-2548
Hong Tai Yang :: DZ-2548
75x107

MÃ: DZ-2548

665.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Xi Fang San Sheng :: DZ-2566
Xi Fang San Sheng :: DZ-2566
150x80

MÃ: DZ-2566

868.000 đ

Gọi 0978.972.304
 
 
Bei Ying :: DZ-2568
Bei Ying :: DZ-2568
52x75

MÃ: DZ-2568

265.000 đ

Gọi 0978.972.304
   
Hui Gu Niang :: DZ-2614
Hui Gu Niang :: DZ-2614
46x60

MÃ: DZ-2614

220.000 đ

Gọi 0978.972.304
         

ҳ̸Ҳ̸ҳ THƯ NGỎ ҳ̸Ҳ̸ҳ

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tranh thêu chữ thập (Cross Stitch) và tranh gắn đá tại Việt Nam, AidaShop chuyên cung cấp tranh thêu chữ thập cho thị trường bán buôn, bán lẻ toàn quốc  . Đối với các đại lý, chúng tôi luôn có những chính sách ưu ái đặc biệt về giá cùng phương thức tổng hợp mẫu mã đa dạng . Đến với chúng tôi, quý khách sẽ luôn được vừa lòng về cả ba tiêu chí "chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, dịch vụ hàng đầu".

Đang tải….