Ứng dụng

Ứng dụng Windows Phone 7

1. Battery tool Ứng dụng để kiểm tra dòng tiêu thụ của các máy Windows Phone 7: tải về

Từ điển Nga-Việt

Tìm đến bài viết này hẳn bạn đang là một lưu học sinh tại LB Nga, một sinh viên ngữ văn, một dịch giả hoặc một người nào đó học tập và làm việc với ngôn ngữ là tiếng nga. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, chúng ta không […]