Tranh thêu chữ thập Gongge giá rẻ

Link

Mẫu tranh thêu chữ thập Ước mơ hạnh phúc (một nụ hôn) 

 • Ước mơ hạnh phúc (một nụ hôn)
 • Mã số: 81390
 • Kích thước: 91×66
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mỗi năm lại hơn 
 • Mỗi năm lại hơn
 • Mã số: 81381
 • Kích thước: 63×63
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngũ phúc 
 • Ngũ phúc
 • Mã số: 81380
 • Kích thước: 54×54
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (sự giàu có và may mắn) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (sự giàu có và may mắn)
 • Mã số: 81376
 • Kích thước: 127×56
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81375
 • Kích thước: 133×58
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chiêu Quân lạc nhạn 
 • Chiêu Quân lạc nhạn
 • Mã số: 81371
 • Kích thước: 49×93
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Điêu thuyền bế nguyệt 
 • Điêu thuyền bế nguyệt
 • Mã số: 81370
 • Kích thước: 49×93
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tây Thi trầm ngư 
 • Tây Thi trầm ngư
 • Mã số: 81369
 • Kích thước: 49×93
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Quý phi tu hoa (túy tửu) 
 • Quý phi tu hoa (túy tửu)
 • Mã số: 81368
 • Kích thước: 49×93
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (sen cá chép)
 • Gia hòa vạn sự hưng (sen cá chép)
 • Mã số: 81366
 • Kích thước: 156×68
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tốc thắng 
 • Tốc thắng
 • Mã số: 81365
 • Kích thước: 142×78
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa tím
 • Hoa tím
 • Mã số: 81364
 • Kích thước: 64x73x3
 • Giá tiền: 815.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Một chiến thắng nhanh chóng (phiên bản mặt trời mọc)
 • Một chiến thắng nhanh chóng (phiên bản mặt trời mọc)
 • Mã số: 81363
 • Kích thước: 154×76
 • Giá tiền: 715.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nhà hàng lãng mạn (hoa theo mùa)
 • Nhà hàng lãng mạn (hoa theo mùa)
 • Mã số: 81362
 • Kích thước: 43x56x4
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nhà hàng lãng mạn (kính đầy màu sắc)
 • Nhà hàng lãng mạn (kính đầy màu sắc)
 • Mã số: 81361
 • Kích thước: 46x48x4
 • Giá tiền: 585.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nhà hàng lãng mạn (rượu vang)
 • Nhà hàng lãng mạn (rượu vang)
 • Mã số: 81360
 • Kích thước: 47x64x3
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ

Chưa phân loại

Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền nhiều như nước
 • Tiền nhiều như nước
 • Mã số: 81359
 • Kích thước: 195×78
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cỏ linh lăng
 • Cỏ linh lăng
 • Mã số: 81358
 • Kích thước: 46x46x3
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trái của của tình yêu
 • Trái của của tình yêu
 • Mã số: 81357
 • Kích thước: 54x54x3
 • Giá tiền: 465.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cửu ngư quần hội (giấc mơ giàu có)
 • Cửu ngư quần hội (giấc mơ giàu có)
 • Mã số: 81356
 • Kích thước: 158×78
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kế hoạch lớn
 • Kế hoạch lớn
 • Mã số: 81355
 • Kích thước: 177×71
 • Giá tiền: 765.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cây mẫu đơn 
 • Cây mẫu đơn
 • Mã số: 81354
 • Kích thước: 142×80
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mã đáo thành công 
 • Mã đáo thành công
 • Mã số: 81353
 • Kích thước: 217×110
 • Giá tiền: 1.505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiếu niên Tiền phong
 • Thiếu niên Tiền phong
 • Mã số: 81352
 • Kích thước: 38x38x2/43×50
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Dấu ấn của tình yêu
 • Dấu ấn của tình yêu
 • Mã số: 81351
 • Kích thước: 38x38x2/43×50
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Elixir of Love (Sáo)
 • Elixir of Love (Sáo)
 • Mã số: 81350
 • Kích thước: 145×80
 • Giá tiền: 775.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình thịnh vượng
 • Gia đình thịnh vượng
 • Mã số: 81349
 • Kích thước: 156×70
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bướm xanh 
 • Bướm xanh
 • Mã số: 81348
 • Kích thước: 93×72
 • Giá tiền: 455.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa hồng vàng 
 • Hoa hồng vàng
 • Mã số: 81345
 • Kích thước: 81×103
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sơn dầu 
 • Sơn dầu
 • Mã số: 81347
 • Kích thước: 96×68
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nhà hàng lãng mạn
 • Nhà hàng lãng mạn
 • Mã số: 81346
 • Kích thước: 120×55
 • Giá tiền: 455.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Một cái nhìn toàn cảnh của người dân miền núi
 • Một cái nhìn toàn cảnh của người dân miền núi
 • Mã số: 81344
 • Kích thước: 242×71
 • Giá tiền: 1.065.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Cứu độ 

 • Cứu độ
 • Mã số: 81343
 • Kích thước: 205×123
 • Giá tiền: 1.545.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đám mây kỳ bí 
 • Đám mây kỳ bí
 • Mã số: 81342
 • Kích thước: 85×61
 • Giá tiền: 315.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đầm sen kim sắc (cá)
 • Đầm sen kim sắc (cá)
 • Mã số: 81341
 • Kích thước: 154×70
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn hồng
 • Mẫu đơn hồng
 • Mã số: 81340
 • Kích thước: 156×64
 • Giá tiền: 625.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Quần ngư hội
 • Quần ngư hội
 • Mã số: 81339
 • Kích thước: 160×66
 • Giá tiền: 695.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sự giàu có, con công và hoa
 • Sự giàu có, con công và hoa
 • Mã số: 81338
 • Kích thước: 183×74
 • Giá tiền: 855.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Good Luck)
 • Gia hòa vạn sự hưng (Good Luck)
 • Mã số: 81337
 • Kích thước: 154×67
 • Giá tiền: 495.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sự giàu có, thông chào đón 
 • Sự giàu có, thông chào đón
 • Mã số: 81336
 • Kích thước: 175×85
 • Giá tiền: 815.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mùa xuân nở hoa
 • Mùa xuân nở hoa
 • Mã số: 81335
 • Kích thước: 216×81
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn xanh
 • Mẫu đơn xanh
 • Mã số: 81334
 • Kích thước: 194×78
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Các Đôn Hoàng cầu nguyện Tiên 
 • Các Đôn Hoàng cầu nguyện Tiên
 • Mã số: 81333
 • Kích thước: 77×134
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mận - Con Công (ba)
 • Mận – Con Công (ba)
 • Mã số: 81332
 • Kích thước: 186×77
 • Giá tiền: 815.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hoa mẫu đơn)
 • Gia hòa vạn sự hưng (hoa mẫu đơn)
 • Mã số: 81331
 • Kích thước: 172×85
 • Giá tiền: 915.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúc may mắn 
 • Chúc may mắn
 • Mã số: 81330
 • Kích thước: 75×76
 • Giá tiền: 345.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giàu có hơn 
 • Giàu có hơn
 • Mã số: 81329
 • Kích thước: 162×82
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thế giới đầy màu sắc 
 • Thế giới đầy màu sắc
 • Mã số: 81328
 • Kích thước: 72×87
 • Giá tiền: 435.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Phong cảnh làng quê 

 • Phong cảnh làng quê
 • Mã số: 81327
 • Kích thước: 90×70
 • Giá tiền: 445.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đẩy lùi bệnh tật 
 • Đẩy lùi bệnh tật
 • Mã số: 81326
 • Kích thước: 142×73
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yêu cuộc sống 
 • Yêu cuộc sống
 • Mã số: 81325
 • Kích thước: 67×52
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (vượt qua bệnh tật) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (vượt qua bệnh tật)
 • Mã số: 81324
 • Kích thước: 160×75
 • Giá tiền: 585.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cây sơn chi 
 • Cây sơn chi
 • Mã số: 81323
 • Kích thước: 57×50
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con công - tốt đẹp 
 • Con công – tốt đẹp
 • Mã số: 81322
 • Kích thước: 172×90
 • Giá tiền: 925.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cũng như hoa 
 • Cũng như hoa
 • Mã số: 81321
 • Kích thước: 87×77
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mười hai cô gái
 • Mười hai cô gái
 • Mã số: 81320
 • Kích thước: 183×71
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gửi lời chúc phúc 
 • Gửi lời chúc phúc
 • Mã số: 81319
 • Kích thước: 82×47
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập BLUELOVER 
 • BLUELOVER
 • Mã số: 81318
 • Kích thước: 71×85
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa đẹp 
 • Hoa đẹp
 • Mã số: 81317
 • Kích thước: 62×64
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phật bà 
 • Phật bà
 • Mã số: 81316
 • Kích thước: 115×140
 • Giá tiền: 1.035.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thế giới quan
 • Thế giới quan
 • Mã số: 81315
 • Kích thước: 185×82
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa nở mùa xuân (Phiên bản tốt lành)
 • Hoa nở mùa xuân (Phiên bản tốt lành)
 • Mã số: 81314
 • Kích thước: 185×80
 • Giá tiền: 775.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công ngay lập tức (phiên bản mới) 
 • Thành công ngay lập tức (phiên bản mới)
 • Mã số: 81313
 • Kích thước: 185×87
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nổi tiếng 
 • Nổi tiếng
 • Mã số: 81312
 • Kích thước: 205×100
 • Giá tiền: 1.115.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Đa dạng và to lớn 

 • Đa dạng và to lớn
 • Mã số: 81311
 • Kích thước: 180×66
 • Giá tiền: 685.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tài sản
 • Tài sản
 • Mã số: 81310
 • Kích thước: 173×66
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa tulip vàng
 • Hoa tulip vàng
 • Mã số: 81309
 • Kích thước: 145×51
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Dòng đời
 • Dòng đời
 • Mã số: 81308
 • Kích thước: 165×62
 • Giá tiền: 525.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cửu ngư quần hội 
 • Cửu ngư quần hội
 • Mã số: 81307
 • Kích thước: 160×81
 • Giá tiền: 915.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đầm sen kim sắc (may mắn)
 • Đầm sen kim sắc (may mắn)
 • Mã số: 81305
 • Kích thước: 215×95
 • Giá tiền: 1.155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đầm sen kim sắc
 • Đầm sen kim sắc
 • Mã số: 81304
 • Kích thước: 222×98
 • Giá tiền: 1.165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con công
 • Con công
 • Mã số: 81303
 • Kích thước: 185×92
 • Giá tiền: 865.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc hát hoan nghênh (bản giàu có)
 • Khúc hát hoan nghênh (bản giàu có)
 • Mã số: 81302
 • Kích thước: 195×117
 • Giá tiền: 1.075.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúc cho tương lai (Con Công) 
 • Chúc cho tương lai (Con Công)
 • Mã số: 81301
 • Kích thước: 183×74
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền nhiều như lá mùa thu
 • Tiền nhiều như lá mùa thu
 • Mã số: 81300
 • Kích thước: 180×77
 • Giá tiền: 625.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúc mừng hôn lễ 
 • Chúc mừng hôn lễ
 • Mã số: 81299
 • Kích thước: 105×51
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thần tài 
 • Thần tài
 • Mã số: 81298
 • Kích thước: 68×52
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rất nhiều tiền 
 • Rất nhiều tiền
 • Mã số: 81297
 • Kích thước: 100×65
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Điều lãng mạn nhất 
 • Điều lãng mạn nhất
 • Mã số: 81296
 • Kích thước: 60×50
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rừng cây lá đỏ
 • Rừng cây lá đỏ
 • Mã số: 81295
 • Kích thước: 168×82
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hạnh phúc và tuổi thọ) 

 • Gia hòa vạn sự hưng (hạnh phúc và tuổi thọ)
 • Mã số: 81294
 • Kích thước: 205×95
 • Giá tiền: 995.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa (cong công)
 • Hoa (cong công)
 • Mã số: 81293
 • Kích thước: 155×75
 • Giá tiền: 625.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu 
 • Tình yêu vĩnh cửu
 • Mã số: 81292
 • Kích thước: 110×55
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ước mong hạnh phúc
 • Ước mong hạnh phúc
 • Mã số: 81291
 • Kích thước: 90×68
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81290
 • Kích thước: 170×76
 • Giá tiền: 605.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn
 • Mẫu đơn
 • Mã số: 81289
 • Kích thước: 205×83
 • Giá tiền: 895.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (vượt qua bệnh tật)
 • Gia hòa vạn sự hưng (vượt qua bệnh tật)
 • Mã số: 81288
 • Kích thước: 108×45
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc hát chào mừng 
 • Khúc hát chào mừng
 • Mã số: 81286
 • Kích thước: 220×113
 • Giá tiền: 1.305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phước lành, làm chủ tài chính 
 • Phước lành, làm chủ tài chính
 • Mã số: 81285
 • Kích thước: 44×33
 • Giá tiền: 85.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lăn trong sự giàu có (của cải)
 • Lăn trong sự giàu có (của cải)
 • Mã số: 81284
 • Kích thước: 251×98
 • Giá tiền: 1.245.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lễ 
 • Lễ
 • Mã số: 81283
 • Kích thước: 151×78
 • Giá tiền: 635.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kỷ niệm lãng mạn
 • Kỷ niệm lãng mạn
 • Mã số: 81282
 • Kích thước: 40x40x3
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tứ quý 
 • Tứ quý
 • Mã số: 81281
 • Kích thước: 47x66x4
 • Giá tiền: 455.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lăn trong sự giàu có (của cải)
 • Lăn trong sự giàu có (của cải)
 • Mã số: 81280
 • Kích thước: 151×67
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (sen cá chép phiên bản lớn) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (sen cá chép phiên bản lớn)
 • Mã số: 81279
 • Kích thước: 123×60
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình là nơi bình an nhất 
 • Gia đình là nơi bình an nhất
 • Mã số: 81278
 • Kích thước: 79×44
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tay trong tay đến già 
 • Tay trong tay đến già
 • Mã số: 81277
 • Kích thước: 66×35
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trung tâm thành phố 
 • Trung tâm thành phố
 • Mã số: 81276
 • Kích thước: 132×72
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sự vĩ đại
 • Sự vĩ đại
 • Mã số: 81275
 • Kích thước: 180×72
 • Giá tiền: 675.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giàu có
 • Giàu có
 • Mã số: 81274
 • Kích thước: 212×83
 • Giá tiền: 995.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tưởng tượng
 • Tưởng tượng
 • Mã số: 81273
 • Kích thước: 200×78
 • Giá tiền: 785.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phi Thiên (Bồ tát) 
 • Phi Thiên (Bồ tát)
 • Mã số: 81272
 • Kích thước: 98×106
 • Giá tiền: 665.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn (ba)
 • Hoa mẫu đơn (ba)
 • Mã số: 81271
 • Kích thước: 121×54
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nơi của tình yêu (ba) 
 • Nơi của tình yêu (ba)
 • Mã số: 81270
 • Kích thước: 124×51
 • Giá tiền: 365.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con công tốt đẹp, hoa mẫu đơn phong phú 
 • Con công tốt đẹp, hoa mẫu đơn phong phú
 • Mã số: 81269
 • Kích thước: 183×90
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con công và mẫu đơn 
 • Con công và mẫu đơn
 • Mã số: 81268
 • Kích thước: 180×73
 • Giá tiền: 855.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con nước dài bất tận - ngày mùa xuân đẹp 
 • Con nước dài bất tận – ngày mùa xuân đẹp
 • Mã số: 81267
 • Kích thước: 211×84
 • Giá tiền: 1.055.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn
 • Mẫu đơn
 • Mã số: 81266
 • Kích thước: 195×87
 • Giá tiền: 795.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phantom Peony (cổ điển) 
 • Phantom Peony (cổ điển)
 • Mã số: 81265
 • Kích thước: 68×49
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn và Phượng Hoàng
 • Mẫu đơn và Phượng Hoàng
 • Mã số: 81264
 • Kích thước: 207×82
 • Giá tiền: 835.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúc may mắn trong công việc
 • Chúc may mắn trong công việc
 • Mã số: 81263
 • Kích thước: 200×87
 • Giá tiền: 1.035.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con nước dài bất tận 
 • Con nước dài bất tận
 • Mã số: 81262
 • Kích thước: 218×85
 • Giá tiền: 1.095.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (đôi chim báo tin) 

 • Gia hòa vạn sự hưng (đôi chim báo tin)
 • Mã số: 81259
 • Kích thước: 116×45
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giấc mơ Red House
 • Giấc mơ Red House
 • Mã số: 81258
 • Kích thước: 262×100
 • Giá tiền: 1.405.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81257
 • Kích thước: 113×47
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (tài khí)
 • Gia hòa vạn sự hưng (tài khí)
 • Mã số: 81256
 • Kích thước: 112×41
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81255
 • Kích thước: 140×58
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (nồng nhiệt) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (nồng nhiệt)
 • Mã số: 81254
 • Kích thước: 103×38
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng (Chúc cho tương lai) 
 • Khúc nhạc chào mừng (Chúc cho tương lai)
 • Mã số: 81253
 • Kích thước: 177×79
 • Giá tiền: 835.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (nở hoa) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (nở hoa)
 • Mã số: 81252
 • Kích thước: 151×71
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc thỏa thuận (2) 
 • Hạnh phúc thỏa thuận (2)
 • Mã số: 81251
 • Kích thước: 70×50
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng (thuận buồm xuôi gió) 
 • Khúc nhạc chào mừng (thuận buồm xuôi gió)
 • Mã số: 81250
 • Kích thước: 187×108
 • Giá tiền: 995.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thêm tài sản (nơi chốn thần tiên) 
 • Thêm tài sản (nơi chốn thần tiên)
 • Mã số: 81249
 • Kích thước: 210×85
 • Giá tiền: 1.065.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sự giàu có gia đình 
 • Sự giàu có gia đình
 • Mã số: 81248
 • Kích thước: 213×95
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tạo ra của cải 
 • Tạo ra của cải
 • Mã số: 81247
 • Kích thước: 200×108
 • Giá tiền: 1.205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cảnh ven sông tại Liên hoan Thanh Minh 
 • Cảnh ven sông tại Liên hoan Thanh Minh
 • Mã số: 81245
 • Kích thước: 251×95
 • Giá tiền: 1.385.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kế hoạch lớn (2) 
 • Kế hoạch lớn (2)
 • Mã số: 81244
 • Kích thước: 131×50
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hãy yêu tôi 
 • Hãy yêu tôi
 • Mã số: 81243
 • Kích thước: 52×52
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Ban phúc 

 • Ban phúc
 • Mã số: 81241
 • Kích thước: 49×49
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa (full house) 
 • Hoa (full house)
 • Mã số: 81240
 • Kích thước: 153×59
 • Giá tiền: 485.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thần tài 
 • Thần tài
 • Mã số: 81239
 • Kích thước: 107×55
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn, giàu có 
 • Mẫu đơn, giàu có
 • Mã số: 81238
 • Kích thước: 214×85
 • Giá tiền: 915.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thơ ca và hội họa (phiên bản mới) 
 • Thơ ca và hội họa (phiên bản mới)
 • Mã số: 81237
 • Kích thước: 244×107
 • Giá tiền: 1.375.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hưng thịnh 
 • Hưng thịnh
 • Mã số: 81236
 • Kích thước: 341×107
 • Giá tiền: 2.395.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận lợi bình an 
 • Thuận lợi bình an
 • Mã số: 81235
 • Kích thước: 135×61
 • Giá tiền: 435.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (giàu) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (giàu)
 • Mã số: 81234
 • Kích thước: 114×47
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (may mắn của bạn) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (may mắn của bạn)
 • Mã số: 81233
 • Kích thước: 114×49
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Sáo Primula) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Sáo Primula)
 • Mã số: 81232
 • Kích thước: 105×45
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hài hòa phong phú) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (hài hòa phong phú)
 • Mã số: 81231
 • Kích thước: 107×45
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81230
 • Kích thước: 109×50
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phật Di Lặc - mỉm cười 
 • Phật Di Lặc – mỉm cười
 • Mã số: 81229
 • Kích thước: 170×76
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi (thần tài) 
 • Kinh doanh thắng lợi (thần tài)
 • Mã số: 81228
 • Kích thước: 160×80
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng (đất nước xinh đẹp) 
 • Khúc nhạc chào mừng (đất nước xinh đẹp)
 • Mã số: 81227
 • Kích thước: 154×85
 • Giá tiền: 835.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yêu vĩnh cửu 
 • Yêu vĩnh cửu
 • Mã số: 81226
 • Kích thước: 61×40
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi 

 • Kinh doanh thắng lợi
 • Mã số: 81225
 • Kích thước: 108×46
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền tài như nước 
 • Tiền tài như nước
 • Mã số: 81224
 • Kích thước: 142×77
 • Giá tiền: 635.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Màu hoa mẫu đơn 
 • Màu hoa mẫu đơn
 • Mã số: 81223
 • Kích thước: 224×96
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Một ngày đẹp (3) mới 
 • Một ngày đẹp (3) mới
 • Mã số: 81221
 • Kích thước: 75×48
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81220
 • Kích thước: 114×45
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận buồm xuôi gió 
 • Thuận buồm xuôi gió
 • Mã số: 81219
 • Kích thước: 123×54
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cảnh ven sông tại Liên hoan Thanh Minh 
 • Cảnh ven sông tại Liên hoan Thanh Minh
 • Mã số: 81218
 • Kích thước: 156×75
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rừng vàng 
 • Rừng vàng
 • Mã số: 81217
 • Kích thước: 177×77
 • Giá tiền: 845.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên Chúa yêu thương thế gian 
 • Thiên Chúa yêu thương thế gian
 • Mã số: 81216
 • Kích thước: 84×82
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Kho báu quốc gia) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Kho báu quốc gia)
 • Mã số: 81215
 • Kích thước: 121×58
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hưng thịnh 
 • Hưng thịnh
 • Mã số: 81213
 • Kích thước: 142×75
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mai tím mùa đông 
 • Mai tím mùa đông
 • Mã số: 81212
 • Kích thước: 170×90
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc sống hạnh phúc (2) 
 • Cuộc sống hạnh phúc (2)
 • Mã số: 81211
 • Kích thước: 80×52
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúc may mắn 
 • Chúc may mắn
 • Mã số: 81210
 • Kích thước: 165×85
 • Giá tiền: 835.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa giàu có 
 • Hoa giàu có
 • Mã số: 81209
 • Kích thước: 138×67
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu 
 • Tình yêu vĩnh cửu
 • Mã số: 81207
 • Kích thước: 93×49
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Thơm (Thái hậu) 

 • Thơm (Thái hậu)
 • Mã số: 81206
 • Kích thước: 89×59
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc hát chào mừng (kế hoạch lớn) 
 • Khúc hát chào mừng (kế hoạch lớn)
 • Mã số: 81205
 • Kích thước: 150×58
 • Giá tiền: 445.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Full house (sự giàu có và may mắn) 
 • Full house (sự giàu có và may mắn)
 • Mã số: 81204
 • Kích thước: 128×59
 • Giá tiền: 385.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bài hát chào đón 
 • Bài hát chào đón
 • Mã số: 81203
 • Kích thước: 175×87
 • Giá tiền: 895.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc 
 • Hạnh phúc
 • Mã số: 81202
 • Kích thước: 107×53
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rừng vàng 
 • Rừng vàng
 • Mã số: 81201
 • Kích thước: 205×77
 • Giá tiền: 875.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81200
 • Kích thước: 113×46
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa đẹp 
 • Hoa đẹp
 • Mã số: 81199
 • Kích thước: 167×62
 • Giá tiền: 525.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng 
 • Khúc nhạc chào mừng
 • Mã số: 81198
 • Kích thước: 155×61
 • Giá tiền: 715.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng (Good Luck) 
 • Khúc nhạc chào mừng (Good Luck)
 • Mã số: 81197
 • Kích thước: 182×76
 • Giá tiền: 735.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phong thủy kho báu (bản giàu có) 
 • Phong thủy kho báu (bản giàu có)
 • Mã số: 81195
 • Kích thước: 130×54
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81194
 • Kích thước: 103×47
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công ngay lập tức 
 • Thành công ngay lập tức
 • Mã số: 81192
 • Kích thước: 172×80
 • Giá tiền: 805.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nơi chốn thần tiên 
 • Nơi chốn thần tiên
 • Mã số: 81191
 • Kích thước: 221×96
 • Giá tiền: 1.275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81190
 • Kích thước: 96×42
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81189
 • Kích thước: 104×44
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Mặt trời mọc 

 • Mặt trời mọc
 • Mã số: 81188
 • Kích thước: 153×74
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi (4 mùa) 
 • Kinh doanh thắng lợi (4 mùa)
 • Mã số: 81187
 • Kích thước: 108×45
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hồi tưởng 
 • Hồi tưởng
 • Mã số: 81186
 • Kích thước: 40x40x3
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (yên tĩnh) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (yên tĩnh)
 • Mã số: 81185
 • Kích thước: 108×45
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81184
 • Kích thước: 99×47
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (mãi mãi) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (mãi mãi)
 • Mã số: 81181
 • Kích thước: 77×47
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình heo 
 • Gia đình heo
 • Mã số: 81180
 • Kích thước: 43x43x3
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúng tôi đã kết hôn 
 • Chúng tôi đã kết hôn
 • Mã số: 81179
 • Kích thước: 60×32
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Một ngày đẹp (3) 
 • Một ngày đẹp (3)
 • Mã số: 81177
 • Kích thước: 78×61
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình tứ 
 • Tình tứ
 • Mã số: 81176
 • Kích thước: 34x34x4
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bốn mùa 
 • Bốn mùa
 • Mã số: 81175
 • Kích thước: 43x43x4
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cúc 
 • Cúc
 • Mã số: 81174
 • Kích thước: 51×91
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trúc 
 • Trúc
 • Mã số: 81173
 • Kích thước: 51×91
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lan 
 • Lan
 • Mã số: 81172
 • Kích thước: 51×91
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mai 
 • Mai
 • Mã số: 81171
 • Kích thước: 51×91
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thịnh vượng 
 • Thịnh vượng
 • Mã số: 81170
 • Kích thước: 118×50
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa 

 • Hoa
 • Mã số: 81169
 • Kích thước: 150×54
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đi kèm với hạnh phúc 
 • Đi kèm với hạnh phúc
 • Mã số: 81168
 • Kích thước: 89×54
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81167
 • Kích thước: 102×42
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81166
 • Kích thước: 105×45
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng 
 • Khúc nhạc chào mừng
 • Mã số: 81165
 • Kích thước: 155×63
 • Giá tiền: 615.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạc hoa sen 
 • Hạc hoa sen
 • Mã số: 81164
 • Kích thước: 125×56
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81163
 • Kích thước: 107×48
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận buồm xuôi đó, đi lên đều đặn 
 • Thuận buồm xuôi đó, đi lên đều đặn
 • Mã số: 81162
 • Kích thước: 137×78
 • Giá tiền: 585.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (sự giàu có và may mắn) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (sự giàu có và may mắn)
 • Mã số: 81161
 • Kích thước: 127×53
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tuổi thọ 
 • Tuổi thọ
 • Mã số: 81160
 • Kích thước: 91×48
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giàu có hơn 
 • Giàu có hơn
 • Mã số: 81159
 • Kích thước: 211×79
 • Giá tiền: 765.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kết hôn 
 • Kết hôn
 • Mã số: 81158
 • Kích thước: 65×35
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sự giàu có và may mắn 
 • Sự giàu có và may mắn
 • Mã số: 81157
 • Kích thước: 89×43
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập May mắn nhất 
 • May mắn nhất
 • Mã số: 81156
 • Kích thước: 89×42
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rất nhiều tiền 
 • Rất nhiều tiền
 • Mã số: 81155
 • Kích thước: 89×42
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giàu có hơn 
 • Giàu có hơn
 • Mã số: 81154
 • Kích thước: 89×44
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Tim 

 • Tim
 • Mã số: 81151
 • Kích thước: 58×43
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu, baby! 
 • Tình yêu, baby!
 • Mã số: 81150
 • Kích thước: 61×40
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn 
 • Hoa mẫu đơn
 • Mã số: 81149
 • Kích thước: 201×80
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81148
 • Kích thước: 130×65
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rừng vàng 
 • Rừng vàng
 • Mã số: 81147
 • Kích thước: 151×68
 • Giá tiền: 585.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Một cặp 
 • Một cặp
 • Mã số: 81146
 • Kích thước: 71×40
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tấm lòng cô gái 
 • Tấm lòng cô gái
 • Mã số: 81145
 • Kích thước: 41x58x3
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trường thọ và không bệnh tật 
 • Trường thọ và không bệnh tật
 • Mã số: 81144
 • Kích thước: 170×85
 • Giá tiền: 815.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con nước dài vô tận 
 • Con nước dài vô tận
 • Mã số: 81143
 • Kích thước: 211×79
 • Giá tiền: 1.115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa nở mùa xuân 
 • Hoa nở mùa xuân
 • Mã số: 81142
 • Kích thước: 216×79
 • Giá tiền: 995.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Làm giàu thêm 
 • Làm giàu thêm
 • Mã số: 81141
 • Kích thước: 123×68
 • Giá tiền: 405.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Con nước dài vô tận 
 • Con nước dài vô tận
 • Mã số: 81140
 • Kích thước: 155×65
 • Giá tiền: 635.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa nở mùa xuân 
 • Hoa nở mùa xuân
 • Mã số: 81139
 • Kích thước: 163×63
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đám cưới lãng mạn 
 • Đám cưới lãng mạn
 • Mã số: 81138
 • Kích thước: 61×50
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc 
 • Hạnh phúc
 • Mã số: 81137
 • Kích thước: 57×40
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cá 
 • Mã số: 81136
 • Kích thước: 55x55x3
 • Giá tiền: 365.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Nhà ấm áp (hoa sen) 

 • Nhà ấm áp (hoa sen)
 • Mã số: 81135
 • Kích thước: 87×37
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chứng kiến giây phút hạnh phúc 
 • Chứng kiến giây phút hạnh phúc
 • Mã số: 81134
 • Kích thước: 64×39
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rồng may mắn 
 • Rồng may mắn
 • Mã số: 81133
 • Kích thước: 35×35
 • Giá tiền: 75.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúng tôi kết hôn 
 • Chúng tôi kết hôn
 • Mã số: 81132
 • Kích thước: 87×47
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào đón 
 • Khúc nhạc chào đón
 • Mã số: 81131
 • Kích thước: 151×60
 • Giá tiền: 485.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công ngay lập tức (giàu có và danh dự) 
 • Thành công ngay lập tức (giàu có và danh dự)
 • Mã số: 81130
 • Kích thước: 133×63
 • Giá tiền: 465.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu đích thực không hối tiếc 
 • Tình yêu đích thực không hối tiếc
 • Mã số: 81129
 • Kích thước: 38×28
 • Giá tiền: 55.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chứng kiến hạnh phúc 
 • Chứng kiến hạnh phúc
 • Mã số: 81128
 • Kích thước: 65×49
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc hát chào mừng (mặt trời mọc) 
 • Khúc hát chào mừng (mặt trời mọc)
 • Mã số: 81127
 • Kích thước: 158×75
 • Giá tiền: 765.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phật Mỉm cười, giàu có tăng vọt 
 • Phật Mỉm cười, giàu có tăng vọt
 • Mã số: 81124
 • Kích thước: 118×57
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lăn trên tiền 
 • Lăn trên tiền
 • Mã số: 81123
 • Kích thước: 72×50
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa - con công 
 • Hoa – con công
 • Mã số: 81122
 • Kích thước: 158×77
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (ăn mừng mùa xuân) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (ăn mừng mùa xuân)
 • Mã số: 81121
 • Kích thước: 99×43
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (Mai) 
 • Thiên đường của hòa bình (Mai)
 • Mã số: 81120
 • Kích thước: 93×45
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81119
 • Kích thước: 104×43
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi 
 • Kinh doanh thắng lợi
 • Mã số: 81118
 • Kích thước: 101×47
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
 • Chi tiết

Mẫu tranh thêu chữ thập Happy Times 

 • Happy Times
 • Mã số: 81117
 • Kích thước: 73×44
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đám cưới ngọt ngào 
 • Đám cưới ngọt ngào
 • Mã số: 81116
 • Kích thước: 118×73
 • Giá tiền: 415.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81115
 • Kích thước: 114×49
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81114
 • Kích thước: 103×46
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận buồm xuôi gió 
 • Thuận buồm xuôi gió
 • Mã số: 81113
 • Kích thước: 126×58
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Dòng nước dài bất tận 
 • Dòng nước dài bất tận
 • Mã số: 81112
 • Kích thước: 251×103
 • Giá tiền: 1.455.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tài sản mùa thu 
 • Tài sản mùa thu
 • Mã số: 81111
 • Kích thước: 133×65
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81110
 • Kích thước: 121×49
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giàu có và hạnh phúc 
 • Giàu có và hạnh phúc
 • Mã số: 81109
 • Kích thước: 137×56
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rất nhiều tiền 
 • Rất nhiều tiền
 • Mã số: 81107
 • Kích thước: 104×47
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (mã đáo thành công) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (mã đáo thành công)
 • Mã số: 81106
 • Kích thước: 132×53
 • Giá tiền: 345.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập You Forever 
 • You Forever
 • Mã số: 81105
 • Kích thước: 68×51
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kế hoạch lớn thành công 
 • Kế hoạch lớn thành công
 • Mã số: 81104
 • Kích thước: 125×52
 • Giá tiền: 315.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mây và gió 
 • Mây và gió
 • Mã số: 81103
 • Kích thước: 98×40
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản hoàn hảo) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản hoàn hảo)
 • Mã số: 81102
 • Kích thước: 87×37
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81101
 • Kích thước: 127×49
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận buồm xuôi gió (may mắn) 

 • Thuận buồm xuôi gió (may mắn)
 • Mã số: 81099
 • Kích thước: 105×49
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (của cải) 
 • Thiên đường của hòa bình (của cải)
 • Mã số: 81098
 • Kích thước: 103×54
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nhịp điệu bốn mùa 
 • Nhịp điệu bốn mùa
 • Mã số: 81097
 • Kích thước: 33x40x4
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81077
 • Kích thước: 88×44
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản gia đình yêu thương) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản gia đình yêu thương)
 • Mã số: 81076
 • Kích thước: 130×64
 • Giá tiền: 365.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Quy ước của một đời 
 • Quy ước của một đời
 • Mã số: 81075
 • Kích thước: 89×50
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản tốt nhất) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản tốt nhất)
 • Mã số: 81074
 • Kích thước: 100×47
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi 
 • Kinh doanh thắng lợi
 • Mã số: 81073
 • Kích thước: 124×54
 • Giá tiền: 315.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tuổi thọ 
 • Tuổi thọ
 • Mã số: 81072
 • Kích thước: 102×59
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bốn mùa hạnh phúc 
 • Bốn mùa hạnh phúc
 • Mã số: 81071
 • Kích thước: 117×58
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lúa mạch đen hạnh phúc 
 • Lúa mạch đen hạnh phúc
 • Mã số: 81068
 • Kích thước: 112×51
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Hok Ting Edition) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Hok Ting Edition)
 • Mã số: 81065
 • Kích thước: 113×45
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Love For All Seasons (2) 
 • Love For All Seasons (2)
 • Mã số: 81063
 • Kích thước: 84×48
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81061
 • Kích thước: 103×46
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn (ấm) 
 • Hoa mẫu đơn (ấm)
 • Mã số: 81060
 • Kích thước: 84×36
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sweet Home 
 • Sweet Home
 • Mã số: 81059
 • Kích thước: 129×56
 • Giá tiền: 345.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Yên tĩnh (phiên bản giàu có) 

 • Yên tĩnh (phiên bản giàu có)
 • Mã số: 81058
 • Kích thước: 102×45
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hưng thịnh (cá chép) 
 • Hưng thịnh (cá chép)
 • Mã số: 81057
 • Kích thước: 117×48
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc đấu tranh (ổn định cao) 
 • Cuộc đấu tranh (ổn định cao)
 • Mã số: 81056
 • Kích thước: 115×49
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa 
 • Hoa
 • Mã số: 81055
 • Kích thước: 132×60
 • Giá tiền: 375.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (sen may mắn) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (sen may mắn)
 • Mã số: 81054
 • Kích thước: 97×46
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hoa) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (hoa)
 • Mã số: 81053
 • Kích thước: 126×55
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận buồm xuôi gió (gió và sóng) 
 • Thuận buồm xuôi gió (gió và sóng)
 • Mã số: 81052
 • Kích thước: 98×45
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Chào mừng) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Chào mừng)
 • Mã số: 81051
 • Kích thước: 121×54
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc sống phong phú và đầy đủ 
 • Cuộc sống phong phú và đầy đủ
 • Mã số: 81050
 • Kích thước: 119×46
 • Giá tiền: 345.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu của gia đình (bướm) 
 • Tình yêu của gia đình (bướm)
 • Mã số: 81049
 • Kích thước: 75×29
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Love For All Seasons (hoa sen) 
 • Love For All Seasons (hoa sen)
 • Mã số: 81047
 • Kích thước: 62×47
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tôi yêu gia đình của tôi (phiên bản ấm áp) 
 • Tôi yêu gia đình của tôi (phiên bản ấm áp)
 • Mã số: 81045
 • Kích thước: 86×45
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (phiên bản tuyệt đẹp) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (phiên bản tuyệt đẹp)
 • Mã số: 81044
 • Kích thước: 54×38
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (thuận buồm xuôi gió) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (thuận buồm xuôi gió)
 • Mã số: 81043
 • Kích thước: 100×47
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (không bệnh tật) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (không bệnh tật)
 • Mã số: 81042
 • Kích thước: 110×50
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền tài như nước (Cornucopia) 
 • Tiền tài như nước (Cornucopia)
 • Mã số: 81041
 • Kích thước: 227×115
 • Giá tiền: 1.365.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Phong phú và hòa bình 

 • Phong phú và hòa bình
 • Mã số: 81040
 • Kích thước: 96×46
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạc mẫu đơn 
 • Hạc mẫu đơn
 • Mã số: 81039
 • Kích thước: 110×53
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 81038
 • Kích thước: 101×47
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu của cuộc đời 
 • Tình yêu của cuộc đời
 • Mã số: 81037
 • Kích thước: 72×47
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giàu có và đời đời (màu đỏ) 
 • Giàu có và đời đời (màu đỏ)
 • Mã số: 81036
 • Kích thước: 71×52
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (may mắn) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (may mắn)
 • Mã số: 81034
 • Kích thước: 120×50
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc hát chào mừng vận may 
 • Khúc hát chào mừng vận may
 • Mã số: 81033
 • Kích thước: 200×98
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Jing (ba) 
 • Jing (ba)
 • Mã số: 81032
 • Kích thước: 109×43
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hôn baby 
 • Hôn baby
 • Mã số: 81031
 • Kích thước: 85×44
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ phúc và hoa mẫu đơn 
 • Chữ phúc và hoa mẫu đơn
 • Mã số: 81029
 • Kích thước: 95×52
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (phiên bản mới) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (phiên bản mới)
 • Mã số: 81028
 • Kích thước: 63×46
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ước mong có em 
 • Ước mong có em
 • Mã số: 81010
 • Kích thước: 64×40
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trái cấm 
 • Trái cấm
 • Mã số: 81009
 • Kích thước: 46x43x3
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bến đậu tình yêu 
 • Bến đậu tình yêu
 • Mã số: 81005
 • Kích thước: 57×48
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc 
 • Hạnh phúc
 • Mã số: 81003
 • Kích thước: 47×45
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hương vị của hạnh phúc 
 • Hương vị của hạnh phúc
 • Mã số: 81002
 • Kích thước: 38×38
 • Giá tiền: 75.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Cây thông già 

 • Cây thông già
 • Mã số: 80999
 • Kích thước: 132×66
 • Giá tiền: 395.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phượng hoàng và mẫu đơn 
 • Phượng hoàng và mẫu đơn
 • Mã số: 80998
 • Kích thước: 103×51
 • Giá tiền: 315.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình và sự nghiệp 
 • Gia đình và sự nghiệp
 • Mã số: 80995
 • Kích thước: 105×48
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Dòng chảy dài bất tận 
 • Dòng chảy dài bất tận
 • Mã số: 80989
 • Kích thước: 177×69
 • Giá tiền: 775.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cánh rừng vàng 
 • Cánh rừng vàng
 • Mã số: 80988
 • Kích thước: 138×75
 • Giá tiền: 585.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Em là cuộc sống của tôi 
 • Em là cuộc sống của tôi
 • Mã số: 80987
 • Kích thước: 61×37
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sen 
 • Sen
 • Mã số: 80986
 • Kích thước: 127×50
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yêu nhau (thỏ) 
 • Yêu nhau (thỏ)
 • Mã số: 80985
 • Kích thước: 40×35
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đầm sen 
 • Đầm sen
 • Mã số: 80984
 • Kích thước: 54x53x3
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (Snuggle) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (Snuggle)
 • Mã số: 80983
 • Kích thước: 70×51
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngọt ngào trong mùa đông 
 • Ngọt ngào trong mùa đông
 • Mã số: 80980
 • Kích thước: 57×77
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Aegean phong trào 
 • Aegean phong trào
 • Mã số: 80978
 • Kích thước: 48×56
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thần tài 
 • Thần tài
 • Mã số: 80974
 • Kích thước: 48×78
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Diên niên hạnh phúc 
 • Diên niên hạnh phúc
 • Mã số: 80969
 • Kích thước: 99×55
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Người yêu 
 • Người yêu
 • Mã số: 80968
 • Kích thước: 61×47
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu bất tận 
 • Tình yêu bất tận
 • Mã số: 80967
 • Kích thước: 58×38
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Mở rộng chiếm hữu 

 • Mở rộng chiếm hữu
 • Mã số: 80966
 • Kích thước: 117×58
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tùng hạc diên niên (không bệnh tật) 
 • Tùng hạc diên niên (không bệnh tật)
 • Mã số: 80965
 • Kích thước: 105×57
 • Giá tiền: 315.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền tài như nước 
 • Tiền tài như nước
 • Mã số: 80964
 • Kích thước: 119×59
 • Giá tiền: 445.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền tài như nước 
 • Tiền tài như nước
 • Mã số: 80963
 • Kích thước: 121×64
 • Giá tiền: 445.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tiêu diêu quán 
 • Tiêu diêu quán
 • Mã số: 80962
 • Kích thước: 111×66
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cửu ngư quần hội (cá chép) 
 • Cửu ngư quần hội (cá chép)
 • Mã số: 80961
 • Kích thước: 92×39
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (ấm) 
 • Thiên đường của hòa bình (ấm)
 • Mã số: 80960
 • Kích thước: 80×45
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (3) 
 • Thiên đường của hòa bình (3)
 • Mã số: 80959
 • Kích thước: 73×43
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (ảnh gia đình) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (ảnh gia đình)
 • Mã số: 80956
 • Kích thước: 109×52
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (hòa bình) 
 • Thiên đường của hòa bình (hòa bình)
 • Mã số: 80954
 • Kích thước: 84×59
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (tăng cao hơn và cao hơn) 
 • Thiên đường của hòa bình (tăng cao hơn và cao hơn)
 • Mã số: 80952
 • Kích thước: 96×46
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sinh tố chanh 
 • Sinh tố chanh
 • Mã số: 80950
 • Kích thước: 86×39
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cá chép 
 • Cá chép
 • Mã số: 80949
 • Kích thước: 106×49
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mặt trời mọc 
 • Mặt trời mọc
 • Mã số: 80946
 • Kích thước: 251×141
 • Giá tiền: 2.015.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80945
 • Kích thước: 130×37
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80944
 • Kích thước: 150×72
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hạnh phúc) 

 • Gia hòa vạn sự hưng (hạnh phúc)
 • Mã số: 80942
 • Kích thước: 121×53
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (cây keo) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (cây keo)
 • Mã số: 80941
 • Kích thước: 128×56
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (mùa xuân) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (mùa xuân)
 • Mã số: 80938
 • Kích thước: 103×47
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (của cải) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (của cải)
 • Mã số: 80936
 • Kích thước: 118×50
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80934
 • Kích thước: 103×45
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (mùa thu) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (mùa thu)
 • Mã số: 80933
 • Kích thước: 129×57
 • Giá tiền: 315.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80932
 • Kích thước: 117×56
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngôi nhà hạnh phúc 
 • Ngôi nhà hạnh phúc
 • Mã số: 80931
 • Kích thước: 180×59
 • Giá tiền: 515.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản cao cấp) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phiên bản cao cấp)
 • Mã số: 80930
 • Kích thước: 140×50
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phong thủy kho báu) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phong thủy kho báu)
 • Mã số: 80929
 • Kích thước: 110×56
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Thần Ka Cheung) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Thần Ka Cheung)
 • Mã số: 80928
 • Kích thước: 156×62
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (giàu có) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (giàu có)
 • Mã số: 80927
 • Kích thước: 102×46
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi thêm tiền 
 • Kinh doanh thắng lợi thêm tiền
 • Mã số: 80926
 • Kích thước: 136×48
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Rồng) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Rồng)
 • Mã số: 80925
 • Kích thước: 56×45
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hoa mẫu đơn phong phú) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (hoa mẫu đơn phong phú)
 • Mã số: 80923
 • Kích thước: 43x43x3
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bát mã truy phong 
 • Bát mã truy phong
 • Mã số: 80922
 • Kích thước: 123×47
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công ngay lập tức (phiên bản tốt nhất) 

 • Thành công ngay lập tức (phiên bản tốt nhất)
 • Mã số: 80921
 • Kích thước: 190×69
 • Giá tiền: 635.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80920
 • Kích thước: 124×61
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (bốn quý ông) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (bốn quý ông)
 • Mã số: 80919
 • Kích thước: 94×42
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phong cách) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phong cách)
 • Mã số: 80918
 • Kích thước: 116×52
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (học thuật) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (học thuật)
 • Mã số: 80917
 • Kích thước: 116×59
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (NOBODYBUTYOU) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (NOBODYBUTYOU)
 • Mã số: 80916
 • Kích thước: 105-49
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80915
 • Kích thước: 114×48
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Giàu có) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Giàu có)
 • Mã số: 80914
 • Kích thước: 115×51
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80913
 • Kích thước: 105×50
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bát mã truy phong 
 • Bát mã truy phong
 • Mã số: 80912
 • Kích thước: 155×58
 • Giá tiền: 485.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bát mã truy phong 
 • Bát mã truy phong
 • Mã số: 80911
 • Kích thước: 154×70
 • Giá tiền: 525.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Khúc nhạc chào mừng 
 • Khúc nhạc chào mừng
 • Mã số: 80910
 • Kích thước: 272×135
 • Giá tiền: 2.235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giai điệu chào đón 
 • Giai điệu chào đón
 • Mã số: 80909
 • Kích thước: 201×109
 • Giá tiền: 1.115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Giấy khai sinh con 
 • Giấy khai sinh con
 • Mã số: 80907
 • Kích thước: 48×38
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trêu chọc 
 • Trêu chọc
 • Mã số: 80904
 • Kích thước: 45×56
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngây thơ 
 • Ngây thơ
 • Mã số: 80891
 • Kích thước: 40×50
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Mai 

 • Mai
 • Mã số: 80888
 • Kích thước: 125×44
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trái cây vui vẻ 
 • Trái cây vui vẻ
 • Mã số: 80883
 • Kích thước: 47x47x3
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chân trời hoàng hôn 
 • Chân trời hoàng hôn
 • Mã số: 80877
 • Kích thước: 165×90
 • Giá tiền: 925.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tay trong tay 
 • Tay trong tay
 • Mã số: 80872
 • Kích thước: 52×66
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Quán Thế Âm ban phước 
 • Quán Thế Âm ban phước
 • Mã số: 80869
 • Kích thước: 62×101
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Saatchi & Saatchi 
 • Saatchi & Saatchi
 • Mã số: 80865
 • Kích thước: 205×77
 • Giá tiền: 705.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80863
 • Kích thước: 117×51
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yêu em cho cuộc sống 
 • Yêu em cho cuộc sống
 • Mã số: 80862
 • Kích thước: 86×40
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tứ đại mỹ nữ 
 • Tứ đại mỹ nữ
 • Mã số: 80851
 • Kích thước: 154×82
 • Giá tiền: 655.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng, quanh năm là mùa xuân 
 • Gia hòa vạn sự hưng, quanh năm là mùa xuân
 • Mã số: 80850
 • Kích thước: 116×61
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80841
 • Kích thước: 110×51
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mùa xuân đi qua 
 • Mùa xuân đi qua
 • Mã số: 80840
 • Kích thước: 128×65
 • Giá tiền: 525.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc mỗi ngày (b) 
 • Hạnh phúc mỗi ngày (b)
 • Mã số: 80839
 • Kích thước: 73×46
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (thuận buồm xuôi gió) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (thuận buồm xuôi gió)
 • Mã số: 80832
 • Kích thước: 105×49
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Mai tím mùa đông) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Mai tím mùa đông)
 • Mã số: 80831
 • Kích thước: 103×49
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chào đón thành công 
 • Chào đón thành công
 • Mã số: 80823
 • Kích thước: 178×59
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa tình yêu 

 • Hoa tình yêu
 • Mã số: 80821
 • Kích thước: 63×40
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Vẻ đẹp ngự trị 
 • Vẻ đẹp ngự trị
 • Mã số: 80818
 • Kích thước: 80×42
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cầu nối hai thôn 
 • Cầu nối hai thôn
 • Mã số: 80817
 • Kích thước: 67×39
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bên nhau mãi mãi 
 • Bên nhau mãi mãi
 • Mã số: 80810
 • Kích thước: 60×59
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thánh giá 
 • Thánh giá
 • Mã số: 80808
 • Kích thước: 70×82
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hữu Phúc 
 • Hữu Phúc
 • Mã số: 80805
 • Kích thước: 57×56
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phúc lành may mắn 
 • Phúc lành may mắn
 • Mã số: 80804
 • Kích thước: 49×49
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mười hai Jinchai phiên bản mới 
 • Mười hai Jinchai phiên bản mới
 • Mã số: 80803
 • Kích thước: 366×108
 • Giá tiền: 2.235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mai tím mùa đông 
 • Mai tím mùa đông
 • Mã số: 80801
 • Kích thước: 106×51
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc đấu tranh(trúc) 
 • Cuộc đấu tranh(trúc)
 • Mã số: 80788
 • Kích thước: 102×48
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tay trong tay cho đến già 
 • Tay trong tay cho đến già
 • Mã số: 80779
 • Kích thước: 54×49
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc sống, tình yêu 
 • Cuộc sống, tình yêu
 • Mã số: 80777
 • Kích thước: 73×48
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (màu tím) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (màu tím)
 • Mã số: 80773
 • Kích thước: 71×52
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (màu xanh) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (màu xanh)
 • Mã số: 80772
 • Kích thước: 71×52
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu kỷ niệm 
 • Tình yêu kỷ niệm
 • Mã số: 80771
 • Kích thước: 55×40
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gắn liền với hạnh phúc 
 • Gắn liền với hạnh phúc
 • Mã số: 80769
 • Kích thước: 88×41
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Con đường đi đến hạnh phúc 

 • Con đường đi đến hạnh phúc
 • Mã số: 80767
 • Kích thước: 75×45
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thuận buồm xuôi gió 
 • Thuận buồm xuôi gió
 • Mã số: 80764
 • Kích thước: 118×65
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cảng yên tĩnh (ngôi nhà bãi biển) 
 • Cảng yên tĩnh (ngôi nhà bãi biển)
 • Mã số: 80759
 • Kích thước: 73×41
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (trúc) 
 • Thiên đường của hòa bình (trúc)
 • Mã số: 80757
 • Kích thước: 80×36
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (Mai) 
 • Thiên đường của hòa bình (Mai)
 • Mã số: 80754
 • Kích thước: 77×43
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc và tuổi thọ (3) 
 • Hạnh phúc và tuổi thọ (3)
 • Mã số: 80745
 • Kích thước: 102×51
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80744
 • Kích thước: 138×53
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (nhiều màu sắc) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (nhiều màu sắc)
 • Mã số: 80742
 • Kích thước: 128×55
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (phong cảnh) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (phong cảnh)
 • Mã số: 80740
 • Kích thước: 94×44
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (ko bệnh tật) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (ko bệnh tật)
 • Mã số: 80739
 • Kích thước: 130×59
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (tuyệt vời) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (tuyệt vời)
 • Mã số: 80738
 • Kích thước: 125×59
 • Giá tiền: 345.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (sức khỏe) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (sức khỏe)
 • Mã số: 80737
 • Kích thước: 104×48
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (thuận buồm xuôi gió) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (thuận buồm xuôi gió)
 • Mã số: 80736
 • Kích thước: 105×50
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (hơn sự giàu có) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (hơn sự giàu có)
 • Mã số: 80735
 • Kích thước: 119×45
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (Kho báu quốc gia) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (Kho báu quốc gia)
 • Mã số: 80734
 • Kích thước: 103×49
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (tuổi thọ) 
 • Gia hòa vạn sự hưng (tuổi thọ)
 • Mã số: 80733
 • Kích thước: 100×48
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng (thần tài) 

 • Gia hòa vạn sự hưng (thần tài)
 • Mã số: 80731
 • Kích thước: 91×46
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình hạnh phúc 
 • Gia đình hạnh phúc
 • Mã số: 80726
 • Kích thước: 105×50
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (phiên bản gia đình yêu thương) 
 • Thiên đường của hòa bình (phiên bản gia đình yêu thương)
 • Mã số: 80724
 • Kích thước: 78×44
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mừng hạnh phúc 
 • Mừng hạnh phúc
 • Mã số: 80723
 • Kích thước: 82×63
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (màu hồng) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (màu hồng)
 • Mã số: 80722
 • Kích thước: 71×55
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình hạnh phúc 
 • Gia đình hạnh phúc
 • Mã số: 80720
 • Kích thước: 90×48
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu của chúng tôi là mãi mãi 
 • Tình yêu của chúng tôi là mãi mãi
 • Mã số: 80715
 • Kích thước: 57×57
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mặt trời mọc (Panorama) 
 • Mặt trời mọc (Panorama)
 • Mã số: 80714
 • Kích thước: 205×93
 • Giá tiền: 1.065.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc đấu tranh (mận) 
 • Cuộc đấu tranh (mận)
 • Mã số: 80713
 • Kích thước: 99×52
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa Đào 
 • Hoa Đào
 • Mã số: 80711
 • Kích thước: 91×50
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80702
 • Kích thước: 120×48
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80701
 • Kích thước: 167×68
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80698
 • Kích thước: 102×47
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (bướm) 
 • Thiên đường của hòa bình (bướm)
 • Mã số: 80696
 • Kích thước: 83×49
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80695
 • Kích thước: 105×49
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu vĩnh cửu (1) 
 • Tình yêu vĩnh cửu (1)
 • Mã số: 80693
 • Kích thước: 96×48
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Mẫu đơn 

 • Mẫu đơn
 • Mã số: 80688
 • Kích thước: 200×88
 • Giá tiền: 845.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ở bên nhau 
 • Ở bên nhau
 • Mã số: 80685
 • Kích thước: 65×39
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chúng tôi yêu 
 • Chúng tôi yêu
 • Mã số: 80677
 • Kích thước: 48×29
 • Giá tiền: 85.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tay trong tay 
 • Tay trong tay
 • Mã số: 80669
 • Kích thước: 48×61
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thời thơ ấu của biển 
 • Thời thơ ấu của biển
 • Mã số: 80665
 • Kích thước: 38×42
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tôi yêu gia đình của tôi 
 • Tôi yêu gia đình của tôi
 • Mã số: 80662
 • Kích thước: 89×39
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cây may mắn 
 • Cây may mắn
 • Mã số: 80659
 • Kích thước: 69×48
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80647
 • Kích thước: 105×48
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80646
 • Kích thước: 117×52
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi (thần tài) 
 • Kinh doanh thắng lợi (thần tài)
 • Mã số: 80608
 • Kích thước: 117×40
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gấu yêu 
 • Gấu yêu
 • Mã số: 80599
 • Kích thước: 47×36
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Những chú cừu vui vẻ 
 • Những chú cừu vui vẻ
 • Mã số: 80592
 • Kích thước: 45×49
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tay trong tay 
 • Tay trong tay
 • Mã số: 80583
 • Kích thước: 50×40
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tay trong tay 
 • Tay trong tay
 • Mã số: 80582
 • Kích thước: 50×64
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc trong tay 
 • Hạnh phúc trong tay
 • Mã số: 80580
 • Kích thước: 57×45
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ước hẹn 
 • Ước hẹn
 • Mã số: 80567
 • Kích thước: 50×50
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Ferrari 

 • Ferrari
 • Mã số: 80557
 • Kích thước: 50×37
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình heo 
 • Gia đình heo
 • Mã số: 80554
 • Kích thước: 78×40
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yêu nhau 
 • Yêu nhau
 • Mã số: 80553
 • Kích thước: 43×37
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kho báu quốc gia 
 • Kho báu quốc gia
 • Mã số: 80547
 • Kích thước: 62×49
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hổ ngoảnh đầu 
 • Hổ ngoảnh đầu
 • Mã số: 80538
 • Kích thước: 91×50
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đầu xuân 
 • Đầu xuân
 • Mã số: 80532
 • Kích thước: 210×100
 • Giá tiền: 1.075.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mỗi năm lại hơn 
 • Mỗi năm lại hơn
 • Mã số: 80524
 • Kích thước: 34×69
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tùng hạc diên niên 
 • Tùng hạc diên niên
 • Mã số: 80522
 • Kích thước: 80×57
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công ngay lập tức (2) 
 • Thành công ngay lập tức (2)
 • Mã số: 80518
 • Kích thước: 41×88
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mã đáo thành công 
 • Mã đáo thành công
 • Mã số: 80512
 • Kích thước: 128×72
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bát mã truy phong 
 • Bát mã truy phong
 • Mã số: 80510
 • Kích thước: 170×60
 • Giá tiền: 445.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hai người trên thế giới 
 • Hai người trên thế giới
 • Mã số: 80505
 • Kích thước: 31×40
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Một ngày đẹp 
 • Một ngày đẹp
 • Mã số: 80496
 • Kích thước: 72×46
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lắng nghe 
 • Lắng nghe
 • Mã số: 80484
 • Kích thước: 41×49
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mẹ chồng nàng dâu 
 • Mẹ chồng nàng dâu
 • Mã số: 80481
 • Kích thước: 54×63
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tôi đẹp 
 • Tôi đẹp
 • Mã số: 80470
 • Kích thước: 73×87
 • Giá tiền: 435.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Sắc tím 

 • Sắc tím
 • Mã số: 80463
 • Kích thước: 49×62
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Rất nhiều tiền 
 • Rất nhiều tiền
 • Mã số: 80457
 • Kích thước: 59×38
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sắc hồng 
 • Sắc hồng
 • Mã số: 80455
 • Kích thước: 49×62
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Năm cậu bé và những lời may mắn 
 • Năm cậu bé và những lời may mắn
 • Mã số: 80453
 • Kích thước: 100×35
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kết hôn 
 • Kết hôn
 • Mã số: 80450
 • Kích thước: 66×40
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đám cưới 
 • Đám cưới
 • Mã số: 80446
 • Kích thước: 47×47
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bốn vị thần tài 
 • Bốn vị thần tài
 • Mã số: 80433
 • Kích thước: 119×37
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Quán Thế Âm Bồ Tát ban phước 
 • Quán Thế Âm Bồ Tát ban phước
 • Mã số: 80430
 • Kích thước: 61×90
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Quán Thế Âm Bồ Tát 
 • Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Mã số: 80429
 • Kích thước: 52×75
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thần Tài 
 • Thần Tài
 • Mã số: 80425
 • Kích thước: 64×116
 • Giá tiền: 405.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Phật Di Lặc (cười) 
 • Phật Di Lặc (cười)
 • Mã số: 80424
 • Kích thước: 143×73
 • Giá tiền: 565.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mộng 
 • Mộng
 • Mã số: 80355
 • Kích thước: 50×55
 • Giá tiền: 125.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cúc 
 • Cúc
 • Mã số: 80349
 • Kích thước: 41×91
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trúc 
 • Trúc
 • Mã số: 80348
 • Kích thước: 41×91
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lan - Tứ quý 
 • Lan – Tứ quý
 • Mã số: 80347
 • Kích thước: 41×91
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mai 
 • Mai
 • Mã số: 80346
 • Kích thước: 41×91
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Tiền luôn sẵn sàng 

 • Tiền luôn sẵn sàng
 • Mã số: 80342
 • Kích thước: 52×40
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cúc - Tứ quý 
 • Cúc – Tứ quý
 • Mã số: 80339
 • Kích thước: 27×52
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trúc - Tứ quý 
 • Trúc – Tứ quý
 • Mã số: 80338
 • Kích thước: 27×53
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lan - Tứ quý 
 • Lan – Tứ quý
 • Mã số: 80337
 • Kích thước: 28×53
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đào - Tứ quý 
 • Đào – Tứ quý
 • Mã số: 80336
 • Kích thước: 27×53
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trúc 
 • Trúc
 • Mã số: 80315
 • Kích thước: 74×43
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Trúc 
 • Trúc
 • Mã số: 80314
 • Kích thước: 149×48
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đào tím 
 • Đào tím
 • Mã số: 80311
 • Kích thước: 178×75
 • Giá tiền: 605.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đào tím 
 • Đào tím
 • Mã số: 80308
 • Kích thước: 94×50
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Màu sắc quyến rũ - mẫu đơn 
 • Màu sắc quyến rũ – mẫu đơn
 • Mã số: 80293
 • Kích thước: 195×83
 • Giá tiền: 795.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn 
 • Hoa mẫu đơn
 • Mã số: 80290
 • Kích thước: 290×100
 • Giá tiền: 1.385.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình đầy đủ 
 • Gia đình đầy đủ
 • Mã số: 80286
 • Kích thước: 120×62
 • Giá tiền: 385.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kiệt tác 
 • Kiệt tác
 • Mã số: 80285
 • Kích thước: 115×46
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn 
 • Hoa mẫu đơn
 • Mã số: 80283
 • Kích thước: 200×85
 • Giá tiền: 765.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình phú quý 
 • Gia đình phú quý
 • Mã số: 80282
 • Kích thước: 128×65
 • Giá tiền: 415.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa 
 • Hoa
 • Mã số: 80274
 • Kích thước: 130×58
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Hưởng ứng 

 • Hưởng ứng
 • Mã số: 80271
 • Kích thước: 172×84
 • Giá tiền: 785.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lá vàng 
 • Lá vàng
 • Mã số: 80262
 • Kích thước: 133×70
 • Giá tiền: 585.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lá vàng 
 • Lá vàng
 • Mã số: 80261
 • Kích thước: 152×72
 • Giá tiền: 665.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập May mắn 
 • May mắn
 • Mã số: 80257
 • Kích thước: 105×74
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Nhà đẹp 
 • Nhà đẹp
 • Mã số: 80249
 • Kích thước: 56×45
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yên bình 
 • Yên bình
 • Mã số: 80245
 • Kích thước: 135×60
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yên bình 
 • Yên bình
 • Mã số: 80243
 • Kích thước: 110×49
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi (phiên bản nằm ngang) 
 • Kinh doanh thắng lợi (phiên bản nằm ngang)
 • Mã số: 80220
 • Kích thước: 100×44
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngũ phúc (ngày lễ) 
 • Ngũ phúc (ngày lễ)
 • Mã số: 80216
 • Kích thước: 103×54
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tình yêu của một đời 
 • Tình yêu của một đời
 • Mã số: 80214
 • Kích thước: 80×42
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ phúc 
 • Chữ phúc
 • Mã số: 80208
 • Kích thước: 48×48
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ phúc (màu đen) 
 • Chữ phúc (màu đen)
 • Mã số: 80207
 • Kích thước: 49×49
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngũ phúc 
 • Ngũ phúc
 • Mã số: 80203
 • Kích thước: 52×52
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Các đồng tiền may mắn 
 • Các đồng tiền may mắn
 • Mã số: 80202
 • Kích thước: 49×49
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc sống dài lâu 
 • Cuộc sống dài lâu
 • Mã số: 80191
 • Kích thước: 52×52
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngũ phúc 
 • Ngũ phúc
 • Mã số: 80196
 • Kích thước: 56×54
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Phúc lành may mắn 

 • Phúc lành may mắn
 • Mã số: 80190
 • Kích thước: 50×50
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Sabina / cuộc sống lâu dài 
 • Sabina / cuộc sống lâu dài
 • Mã số: 80182
 • Kích thước: 33×61
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Yên tĩnh 
 • Yên tĩnh
 • Mã số: 80181
 • Kích thước: 26×52
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Của tình yêu 
 • Của tình yêu
 • Mã số: 80164
 • Kích thước: 45×56
 • Giá tiền: 115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Và 
 • Mã số: 80159
 • Kích thước: 29×52
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thánh giá 
 • Thánh giá
 • Mã số: 80153
 • Kích thước: 59×27
 • Giá tiền: 65.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn phước lành giàu 
 • Hoa mẫu đơn phước lành giàu
 • Mã số: 80145
 • Kích thước: 80×45
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi II (Hoa) 
 • Kinh doanh thắng lợi II (Hoa)
 • Mã số: 80144
 • Kích thước: 109×45
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Kinh doanh thắng lợi (may mắn) 
 • Kinh doanh thắng lợi (may mắn)
 • Mã số: 80141
 • Kích thước: 114×45
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Tuổi thọ 
 • Tuổi thọ
 • Mã số: 80134
 • Kích thước: 91×47
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc đấu tranh (từ) 
 • Cuộc đấu tranh (từ)
 • Mã số: 80126
 • Kích thước: 145×72
 • Giá tiền: 405.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cuộc đấu tranh (Hoa) 
 • Cuộc đấu tranh (Hoa)
 • Mã số: 80125
 • Kích thước: 115×53
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình hạnh phúc 
 • Gia đình hạnh phúc
 • Mã số: 80114
 • Kích thước: 137×53
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình và sự giàu có 
 • Gia đình và sự giàu có
 • Mã số: 80113
 • Kích thước: 100×54
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia đình 
 • Gia đình
 • Mã số: 80106
 • Kích thước: 89×47
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Đời đời 
 • Đời đời
 • Mã số: 80105
 • Kích thước: 88-45
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (2) 

 • Thiên đường của hòa bình (2)
 • Mã số: 80104
 • Kích thước: 56×45
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (1) 
 • Thiên đường của hòa bình (1)
 • Mã số: 80102
 • Kích thước: 76×37
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình 
 • Thiên đường của hòa bình
 • Mã số: 80101
 • Kích thước: 56×45
 • Giá tiền: 105.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thiên đường của hòa bình (hoa phong lan) 
 • Thiên đường của hòa bình (hoa phong lan)
 • Mã số: 80100
 • Kích thước: 76×49
 • Giá tiền: 155.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Ngôi nhà hạnh phúc 
 • Ngôi nhà hạnh phúc
 • Mã số: 80096
 • Kích thước: 128×58
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80075
 • Kích thước: 102×49
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80074
 • Kích thước: 88×48
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80073
 • Kích thước: 112×40
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80070
 • Kích thước: 107×50
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80069
 • Kích thước: 104×45
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80068
 • Kích thước: 118×52
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80067
 • Kích thước: 107×48
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80064
 • Kích thước: 101×44
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80062
 • Kích thước: 114×52
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80056
 • Kích thước: 103-45
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80055
 • Kích thước: 166×62
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 

 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80051
 • Kích thước: 124×45
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80047
 • Kích thước: 100×45
 • Giá tiền: 185.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80045
 • Kích thước: 109×48
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80044
 • Kích thước: 98×43
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80043
 • Kích thước: 100×44
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80040
 • Kích thước: 85×41
 • Giá tiền: 165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80039
 • Kích thước: 124×53
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80035
 • Kích thước: 120×50
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80034
 • Kích thước: 128×48
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80033
 • Kích thước: 133×58
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80032
 • Kích thước: 101×47
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80030
 • Kích thước: 118×48
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Gia hòa vạn sự hưng 
 • Gia hòa vạn sự hưng
 • Mã số: 80027
 • Kích thước: 92×36
 • Giá tiền: 135.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mặt trời mọc - chào đón tài vận 
 • Mặt trời mọc – chào đón tài vận
 • Mã số: 80026
 • Kích thước: 189×105
 • Giá tiền: 1.115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công lớn (Eagle) 
 • Thành công lớn (Eagle)
 • Mã số: 80025
 • Kích thước: 105×56
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mặt trời mọc 
 • Mặt trời mọc
 • Mã số: 80024
 • Kích thước: 147×84
 • Giá tiền: 735.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập Bờ sông 

 • Bờ sông
 • Mã số: 80017
 • Kích thước: 205×106
 • Giá tiền: 1.425.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thành công lớn (Great Wall) 
 • Thành công lớn (Great Wall)
 • Mã số: 80014
 • Kích thước: 144×59
 • Giá tiền: 435.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Lễ 
 • Lễ
 • Mã số: 80013
 • Kích thước: 90×52
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Bát mã truy phong 
 • Bát mã truy phong
 • Mã số: 80012
 • Kích thước: 251×89
 • Giá tiền: 1.115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mười hai cô gái 
 • Mười hai cô gái
 • Mã số: 80007
 • Kích thước: 269×110
 • Giá tiền: 1.605.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Hoa mẫu đơn 
 • Hoa mẫu đơn
 • Mã số: 80006
 • Kích thước: 251×68
 • Giá tiền: 815.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Vua may mắn 
 • Vua may mắn
 • Mã số: 80005
 • Kích thước: 177×75
 • Giá tiền: 815.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Thơ ca và hội họa 
 • Thơ ca và hội họa
 • Mã số: 80004
 • Kích thước: 350×135
 • Giá tiền: 2.695.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Mặt trời mọc 
 • Mặt trời mọc
 • Mã số: 80002
 • Kích thước: 198×79
 • Giá tiền: 915.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Diên niên hạnh phúc 
 • Diên niên hạnh phúc
 • Mã số: 80001
 • Kích thước: 216X124
 • Giá tiền: 1.595.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Cây cầu qua sông 
 • Cây cầu qua sông
 • Mã số: 66666
 • Kích thước: 330X77
 • Giá tiền: 1.605.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập Liên Hoan Thanh Minh 
 • Liên Hoan Thanh Minh
 • Mã số: 88888
 • Kích thước: 602X70
 • Giá tiền: 3.255.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA467 
 • DLH-YA467
 • Mã số: DLH-YA467
 • Kích thước: 150X53
 • Giá tiền: 545.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA466 
 • DLH-YA466
 • Mã số: DLH-YA466
 • Kích thước: 144X63
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA465 
 • DLH-YA465
 • Mã số: DLH-YA465
 • Kích thước: 75X57
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA464 
 • DLH-YA464
 • Mã số: DLH-YA464
 • Kích thước: 126X46
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA463 

 • DLH-YA463
 • Mã số: DLH-YA463
 • Kích thước: 160X64
 • Giá tiền: 525.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA462 
 • DLH-YA462
 • Mã số: DLH-YA462
 • Kích thước: 72X44
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA461 
 • DLH-YA461
 • Mã số: DLH-YA461
 • Kích thước: 160X77
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA460 
 • DLH-YA460
 • Mã số: DLH-YA460
 • Kích thước: 94X46
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA459 
 • DLH-YA459
 • Mã số: DLH-YA459
 • Kích thước: 103X43
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA458 
 • DLH-YA458
 • Mã số: DLH-YA458
 • Kích thước: 81X42
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA457 
 • DLH-YA457
 • Mã số: DLH-YA457
 • Kích thước: 124X55
 • Giá tiền: 395.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA456 
 • DLH-YA456
 • Mã số: DLH-YA456
 • Kích thước: 160X67
 • Giá tiền: 555.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA455 
 • DLH-YA455
 • Mã số: DLH-YA455
 • Kích thước: 158X58
 • Giá tiền: 765.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA454 
 • DLH-YA454
 • Mã số: DLH-YA454
 • Kích thước: 156X58
 • Giá tiền: 865.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA453 
 • DLH-YA453
 • Mã số: DLH-YA453
 • Kích thước: 72X130
 • Giá tiền: 1.005.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA452 
 • DLH-YA452
 • Mã số: DLH-YA452
 • Kích thước: 53X42
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA451 
 • DLH-YA451
 • Mã số: DLH-YA451
 • Kích thước: 76X58
 • Giá tiền: 385.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA450 
 • DLH-YA450
 • Mã số: DLH-YA450
 • Kích thước: 57X64
 • Giá tiền: 375.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA449 
 • DLH-YA449
 • Mã số: DLH-YA449
 • Kích thước: 70X70
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA448 
 • DLH-YA448
 • Mã số: DLH-YA448
 • Kích thước: 87X67
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA447 

 • DLH-YA447
 • Mã số: DLH-YA447
 • Kích thước: 69X69
 • Giá tiền: 455.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA446 
 • DLH-YA446
 • Mã số: DLH-YA446
 • Kích thước: 76X76
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA445 
 • DLH-YA445
 • Mã số: DLH-YA445
 • Kích thước: 70X71
 • Giá tiền: 455.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA444 
 • DLH-YA444
 • Mã số: DLH-YA444
 • Kích thước: 48X69
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA443 
 • DLH-YA443
 • Mã số: DLH-YA443
 • Kích thước: 53X51
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA442 
 • DLH-YA442
 • Mã số: DLH-YA442
 • Kích thước: 53X51
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA441 
 • DLH-YA441
 • Mã số: DLH-YA441
 • Kích thước: 53X51
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA440 
 • DLH-YA440
 • Mã số: DLH-YA440
 • Kích thước: 53X51
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA439 
 • DLH-YA439
 • Mã số: DLH-YA439
 • Kích thước: 149X56
 • Giá tiền: 865.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA438 
 • DLH-YA438
 • Mã số: DLH-YA438
 • Kích thước: 62X75
 • Giá tiền: 375.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA437 
 • DLH-YA437
 • Mã số: DLH-YA437
 • Kích thước: 148X73
 • Giá tiền: 1.095.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA436 
 • DLH-YA436
 • Mã số: DLH-YA436
 • Kích thước: 127X63
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA435 
 • DLH-YA435
 • Mã số: DLH-YA435
 • Kích thước: 180X82
 • Giá tiền: 1.405.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA434 
 • DLH-YA434
 • Mã số: DLH-YA434
 • Kích thước: 142X90
 • Giá tiền: 1.165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA433 
 • DLH-YA433
 • Mã số: DLH-YA433
 • Kích thước: 68X96
 • Giá tiền: 485.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA432 
 • DLH-YA432
 • Mã số: DLH-YA432
 • Kích thước: 75X55
 • Giá tiền: 375.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA431 

 • DLH-YA431
 • Mã số: DLH-YA431
 • Kích thước: 100X77
 • Giá tiền: 605.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA430 
 • DLH-YA430
 • Mã số: DLH-YA430
 • Kích thước: 198X95
 • Giá tiền: 1.675.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA429 
 • DLH-YA429
 • Mã số: DLH-YA429
 • Kích thước: 148X76
 • Giá tiền: 1.115.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA428 
 • DLH-YA428
 • Mã số: DLH-YA428
 • Kích thước: 158X66
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA427 
 • DLH-YA427
 • Mã số: DLH-YA427
 • Kích thước: 189X102
 • Giá tiền: 1.725.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA426 
 • DLH-YA426
 • Mã số: DLH-YA426
 • Kích thước: 163X59
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA425 
 • DLH-YA425
 • Mã số: DLH-YA425
 • Kích thước: 76X76
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA424 
 • DLH-YA424
 • Mã số: DLH-YA424
 • Kích thước: 142X61
 • Giá tiền: 905.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA423 
 • DLH-YA423
 • Mã số: DLH-YA423
 • Kích thước: 73X106?
 • Giá tiền: 1.065.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA422 
 • DLH-YA422
 • Mã số: DLH-YA422
 • Kích thước: 84X116?
 • Giá tiền: 1.165.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA421 
 • DLH-YA421
 • Mã số: DLH-YA421
 • Kích thước: 128X49?
 • Giá tiền: 545.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA420 
 • DLH-YA420
 • Mã số: DLH-YA420
 • Kích thước: 169X83?
 • Giá tiền: 1.445.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA419 
 • DLH-YA419
 • Mã số: DLH-YA419
 • Kích thước: 76X79
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA418 
 • DLH-YA418
 • Mã số: DLH-YA418
 • Kích thước: 64X83
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA417 
 • DLH-YA417
 • Mã số: DLH-YA417
 • Kích thước: 80X69
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA416 
 • DLH-YA416
 • Mã số: DLH-YA416
 • Kích thước: 62X57
 • Giá tiền: 395.000 VNĐ

Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA415 

 • DLH-YA415
 • Mã số: DLH-YA415
 • Kích thước: 69X57
 • Giá tiền: 395.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA414 
 • DLH-YA414
 • Mã số: DLH-YA414
 • Kích thước: 64X74
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA413 
 • DLH-YA413
 • Mã số: DLH-YA413
 • Kích thước: 114X64
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA412 
 • DLH-YA412
 • Mã số: DLH-YA412
 • Kích thước: 118X63
 • Giá tiền: 965.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA411 
 • DLH-YA411
 • Mã số: DLH-YA411
 • Kích thước: 96X63
 • Giá tiền: 545.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA410 
 • DLH-YA410
 • Mã số: DLH-YA410
 • Kích thước: 180X73
 • Giá tiền: 1.375.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA409 
 • DLH-YA409
 • Mã số: DLH-YA409
 • Kích thước: 52X50
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA408 
 • DLH-YA408
 • Mã số: DLH-YA408
 • Kích thước: 40X40X3
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA407 
 • DLH-YA407
 • Mã số: DLH-YA407
 • Kích thước: 73X80
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA406 
 • DLH-YA406
 • Mã số: DLH-YA406
 • Kích thước: 48X47 44X47 47X47
 • Giá tiền: 505.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA405 
 • DLH-YA405
 • Mã số: DLH-YA405
 • Kích thước: 164X70
 • Giá tiền: 995.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA404 
 • DLH-YA404
 • Mã số: DLH-YA404
 • Kích thước: 262X129
 • Giá tiền: 2.725.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA403 
 • DLH-YA403
 • Mã số: DLH-YA403
 • Kích thước: 331×97
 • Giá tiền: 2.685.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA402 
 • DLH-YA402
 • Mã số: DLH-YA402
 • Kích thước: 45×54
 • Giá tiền: 305.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA401 
 • DLH-YA401
 • Mã số: DLH-YA401
 • Kích thước: 73?56
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
Mẫu tranh thêu chữ thập DLH-YA400 
 • DLH-YA400
 • Mã số: DLH-YA400
 • Kích thước: 57×83
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ

Tranh thêu chữ thập văn hóa Việt Nam

Link

Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Lộc (Thư pháp Việt) 

 • Chữ Lộc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222098
 • Kích thước: 57X57
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Tấn Tài Tấn Lộc (Thư pháp Việt)
 • Tấn Tài Tấn Lộc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222097
 • Kích thước: 36X59
 • Giá tiền: 215.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Phúc (Thư pháp Việt)
 • Chữ Phúc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222096
 • Kích thước: 48X82
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Thọ (Thư pháp Việt)
 • Chữ Thọ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222095
 • Kích thước: 36X52
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Lộc (Thư pháp Việt) 
 • Chữ Lộc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222094
 • Kích thước: 36X52
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Phúc (Thư pháp Việt)
 • Chữ Phúc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222093
 • Kích thước: 36X52
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Cha mẹ (Thư pháp Việt) 
 • Cha mẹ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222092
 • Kích thước: 45X54
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Cha mẹ (Thư pháp Việt) 
 • Cha mẹ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222091
 • Kích thước: 45X54
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Cha mẹ (Thư pháp Việt)
 • Cha mẹ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222090
 • Kích thước: 45X54
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Cha mẹ (Thư pháp Việt) 
 • Cha mẹ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222089
 • Kích thước: 45X54
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Nhớ (Thư pháp Việt) 
 • Chữ Nhớ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222088
 • Kích thước: 41X55
 • Giá tiền: 205.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Thọ (Thư pháp Việt)
 • Chữ Thọ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222087
 • Kích thước: 52X74
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Lộc (Thư pháp Việt) 
 • Chữ Lộc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222086
 • Kích thước: 52X74
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Hạnh phúc (Thư pháp Việt) 
 • Hạnh phúc (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222085
 • Kích thước: 42X81
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Tạ ơn (Thư pháp Việt) 
 • Tạ ơn (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222084
 • Kích thước: 42X81
 • Giá tiền: 265.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập An khang thịnh vượng (Thư pháp Việt)
 • An khang thịnh vượng (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222083
 • Kích thước: 119X35
 • Giá tiền: 195.000 VNĐ
 • Chi tiết

Mẫu tranh thêu chữ thập Kỷ niệm (Thư pháp Việt) 

 • Kỷ niệm (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222082
 • Kích thước: 60X35
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Nhẫn (Thư pháp Việt)
 • Chữ Nhẫn (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222081
 • Kích thước: 50X29
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Hiếu (Thư pháp Việt)
 • Chữ Hiếu (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222080
 • Kích thước: 50X29
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Đức (Thư pháp Việt)
 • Chữ Đức (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222079
 • Kích thước: 50X29
 • Giá tiền: 145.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Phúc - Lộc -Thọ (Thư pháp Việt)
 • Phúc – Lộc -Thọ (Thư pháp Việt)
 • Mã số: DLH-222078
 • Kích thước: 53X99 
 • Giá tiền: 685.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Thọ
 • Chữ Thọ
 • Mã số: DLH-222077
 • Kích thước: 50X50
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Tâm
 • Chữ Tâm
 • Mã số: DLH-222076
 • Kích thước: 50X50
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Chữ Lộc
 • Chữ Lộc
 • Mã số: DLH-222075
 • Kích thước: 50X50
 • Giá tiền: 175.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Bác Hồ 
 • Bác Hồ
 • Mã số: DLH-222074
 • Kích thước: 54X73 
 • Giá tiền: 405.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Trăng vào cửa sổ đòi thơ
 • Trăng vào cửa sổ đòi thơ
 • Mã số: DLH-222072
 • Kích thước: 90X63 
 • Giá tiền: 525.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Bác Hồ 
 • Bác Hồ
 • Mã số: DLH-222071
 • Kích thước: 55X76
 • Giá tiền: 395.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Tôi Spa Resort
 • Tôi Spa Resort
 • Mã số: DLH-222070
 • Kích thước: 87X62 
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Vịnh Hạ Long
 • Vịnh Hạ Long
 • Mã số: DLH-222067
 • Kích thước: 74X54 
 • Giá tiền: 385.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Hồ Gươm
 • Hồ Gươm
 • Mã số: DLH-222066
 • Kích thước: 76X54 
 • Giá tiền: 385.000 VNĐ
 • Chi tiết
Mẫu tranh thêu chữ thập Lăng Bác
 • Lăng Bác
 • Mã số: DLH-222065
 • Kích thước: 87X62 
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
 • Chi tiết

Tranh thêu chữ thập 3D, 5D là gì?

Link

Như các bạn đã biết, thời gian gần đây trong giới cross stitch xuất hiện một cụm từ mới “tranh thêu chữ thập 3D và tranh thêu chữ thập 5D”. Vậy tranh thêu 3D hay 5D là gì ?

Về bản chất tranh 3D và 5D là một, khái niệm xD ở đây không nên hiểu theo nghĩa Direction (chiều) như khái niệm 3D của điện ảnh mà nên hiểu nó theo hướng ăn theo xu thế thị trường của các nhà làm marketing Trung Quốc thì đúng hơn.

Tranh thêu chữ thập 3D DLH-3D011
Bức tranh chữ thập 3D giá 231.000VNĐ (đã giảm 30% giá bán tại 169 Khương Hạ mới Thanh Xuân Hà Nội)

Điểm khác biệt nhất của tranh thêu chữ thập xD (3D, 5D và về sau còn nhiều D nữa) là phần tranh in sẵn bằng mực cố định (không thể giặt được như phần mực in làm chart), người dùng chỉ thêu một số lượng rất nhỏ các chi tiết còn lại. Nó là một bức tranh lai giữa tranh in và tranh thêu. Cũng vì được in sẵn nên số lượng màu sắc trên tranh là rất lớn (không hạn chế như màu chỉ) do vậy bức tranh trông sống động.

Như vậy có thể thấy, tranh thêu 3D có mấy đặc điểm khác tranh thêu thông thường là:

– Chỉ có chi tiết chính là tranh thêu, phần hậu cảnh là tranh in.

– Phần màu in là loại in bền màu, không giặt, tẩy được. ( Loại tranh thường phần in đánh dấu ngâm vào nước là sạch )

Vậy ưu và nhược điểm của loại tranh này là gì:

– ƯU ĐIỂM:

+ Tranh đẹp, rất có chiều sâu, màu sắc phong phú, đa dạng truyền tải được gần như hầu hết những bức tranh/ ảnh.

+ Thời gian thêu ngắn ( vì đơn giản là phần phải thêu rất ít )

+ Nhiều mẫu mã, mẫu mã đẹp.

– NHƯỢC ĐIỂM:

+ Vì là tranh lai ghép giữa tranh thêu và tranh in, nên theo nhìn nhận chủ quan của một số người thì sẽ không được thích lắm dòng tranh này. Họ cho rằng phần tranh in là không “thật”.

Quan điểm này thực ra cũng nên nhìn nhận từ nhiều chiều, cũng có quan điểm ngược lại cho rằng, chính nhờ  phần nền hậu cảnh được in nên màu sắc  được thể hiện rất tinh tế, có chiều sâu nên tạo ra tổng thể bức tranh sinh động hơn, đẹp hơn.

+ Giá thành hiện đang vẫn cao hơn tranh thêu thường. Vì đơn giản tranh 3D phải trải qua thêm một công đoạn in mầu không phải, bền màu với thời gian khá tốn kém.

Trên đây là một số nhận định về loại hình tranh thêu mới nhất hiện nay. Bài viết chỉ mang tính so sánh chủ quan. Mọi ý kiến đóng góp và cung cấp thêm thông tin xin vui lòng gửi trong phần Comment!

 – AidaShop -::- Ngày 15/05/2013 –