Top 100 mẫu tranh chữ thập đẹp của hãng DieLianHua

Link

Dưới đây tổng hợp gần 100 mẫu tranh thêu đẹp của hãng DLH:

 
 • Mộc Lan
 • Mã số: DLH-YA399
 • Kích thước: 73×52
 • Giá tiền: 375.000 VNĐ
 • Sen nữ hoàng
 • Mã số: DLH-YA396
 • Kích thước: 75×56
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
 • Tươi mát và cám dỗ
 • Mã số: DLH-YA395
 • Kích thước: 48×48
 • Giá tiền: 475.000 VNĐ
 • Tỏ tình
 • Mã số: DLH-YA392
 • Kích thước: 87×62
 • Giá tiền: 495.000 VNĐ
 
 • Hoa mỹ
 • Mã số: DLH-YA379
 • Kích thước: 53×65
 • Giá tiền: 295.000 VNĐ
 • Ba nàng tiểu Miêu xinh đẹp
 • Mã số: DLH-YA378
 • Kích thước: 69×53
 • Giá tiền: 355.000 VNĐ
 • Tiểu hổ đáng yêu
 • Mã số: DLH-YA373
 • Kích thước: 45×35
 • Giá tiền: 235.000 VNĐ
 • Cuộc sống
 • Mã số: DLH-YA366
 • Kích thước:46x46x3
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ
 • Đồng hoa Oải Hương (3)
 • Mã số: DLH-YA365
 • Kích thước:46x46x3
 • Giá tiền: 535.000 VNĐ
 • Đà Lạt
 • Mã số: DLH-YA355
 • Kích thước: 83×63
 • Giá tiền: 485.000 VNĐ
 • Sông mơ
 • Mã số: DLH-YA352
 • Kích thước: 135×63
 • Giá tiền: 1.095.000 VNĐ
 • Ngôi nhà nhỏ bình yên
 • Mã số: DLH-YA349
 • Kích thước: 87×59
 • Giá tiền: 485.000 VNĐ
 • Sen Vàng cửa Phật
 • Mã số: DLH-YA319
 • Kích thước: 142×65
 • Giá tiền: 1.095.000 VNĐ
 • Núi non thơ mộng
 • Mã số: DLH-YA292
 • Kích thước: 182×88
 • Giá tiền: 1.445.000 VNĐ
 • Hoa Sen cửa Phật
 • Mã số: DLH-YA271
 • Kích thước: 145×75
 • Giá tiền: 995.000 VNĐ
 • Bát mã truy phong
 • Mã số: DLH-YZ634
 • Kích thước: 165*78
 • Giá tiền: 1.085.000 VNĐ
 • Chim Công lộng lẫy
 • Mã số: DLH-YZ620
 • Kích thước: 158*82
 • Giá tiền: 935.000 VNĐ
 • Cây của cải
 • Mã số: DLH-YZ618
 • Kích thước: 36*36
 • Giá tiền: 95.000 VNĐ
 
 • Cá chép vàng và hoa sen
 • Mã số: DLH-YZ338
 • Kích thước:
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
 • Rừng lá đỏ
 • Mã số: DLH-YH315
 • Kích thước: 177*78
 • Giá tiền: 980.000 VNĐ
 • Cảnh hồ mùa xuân
 • Mã số: DLH-YF275
 • Kích thước:
 • Giá tiền: 445.000 VNĐ
 • Giang Sơn Hùng Vĩ
 • Mã số: DLH-YF272
 • Kích thước:197*102
 • Giá tiền: 1.665.000 VNĐ
 • Đêm mùa đông
 • Mã số: DLH-YF236
 • Kích thước:
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
 • Cánh đồng hoa
 • Mã số: DLH-YF235
 • Kích thước:
 • Giá tiền: 255.000 VNĐ
 • Sapa
 • Mã số: DLH-YF207
 • Kích thước: 47×56
 • Giá tiền: 225.000 VNĐ
 
 • Hoa lưu ly (3 bức)
 • Mã số: DLH-YA347
 • Kích thước: 170×70
 • Giá tiền: 1.140.000 VNĐ
 • Gia đình hòa thuận – vạn sự tốt đẹp (ba cá chép mẫu đơn hoa sen)
 • Mã số: DLH-YZ286
 • Kích thước: 112×52
 • Giá tiền: 350.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D083
 • Kích thước: 64×46
 • Giá tiền: 350.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D082
 • Kích thước: 48×39
 • Giá tiền: 240.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D081
 • Kích thước: 79×57
 • Giá tiền: 420.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D079
 • Kích thước: 42×62
 • Giá tiền: 250.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D078
 • Kích thước: 73×58
 • Giá tiền: 390.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D077
 • Kích thước: 57×46
 • Giá tiền: 280.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D076
 • Kích thước: 61×48
 • Giá tiền: 360.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D075
 • Kích thước: 61×61
 • Giá tiền: 390.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D074
 • Kích thước: 184×79
 • Giá tiền: 1.100.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D073
 • Kích thước: 61×61
 • Giá tiền: 335.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D072
 • Kích thước: 57×43
 • Giá tiền: 250.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D071
 • Kích thước: 82×118
 • Giá tiền: 990.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D068
 • Kích thước: 78X99
 • Giá tiền: 610.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D067
 • Kích thước: 84X51
 • Giá tiền: 390.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D066
 • Kích thước: 54X84
 • Giá tiền: 450.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D065
 • Kích thước: 147X82
 • Giá tiền: 1.100.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D064
 • Kích thước: 43X52
 • Giá tiền: 200.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D063
 • Kích thước: 181×97
 • Giá tiền: 1.400.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D062
 • Kích thước: 70×52
 • Giá tiền: 360.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D060
 • Kích thước: 43×52
 • Giá tiền: 220.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D059
 • Kích thước: 90×48
 • Giá tiền: 390.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D058
 • Kích thước: 60×73
 • Giá tiền: 415.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D057
 • Kích thước: 108×62
 • Giá tiền: 450.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D056
 • Kích thước: 137×70
 • Giá tiền: 930.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D055
 • Kích thước: 68×66
 • Giá tiền: 320.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D054
 • Kích thước: 61×85
 • Giá tiền: 420.000 VNĐ
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D053
 • Kích thước: 74×85
 • Giá tiền: 560.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D052
 • Kích thước: 128×85
 • Giá tiền: 690.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D051
 • Kích thước: 94×47
 • Giá tiền: 390.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D050
 • Kích thước: 84×68
 • Giá tiền: 390.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D049
 • Kích thước: 181×97
 • Giá tiền: 1.300.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D046
 • Kích thước: 80×52
 • Giá tiền: 366.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D045
 • Kích thước: 201×69
 • Giá tiền: 1.070.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D044
 • Kích thước: 85×49
 • Giá tiền: 360.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D041
 • Kích thước: 126×42
 • Giá tiền: 420.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D040
 • Kích thước: 169×77
 • Giá tiền: 1.100.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D038
 • Kích thước:215×107
 • Giá tiền: 1.780.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D037
 • Kích thước: 136×69
 • Giá tiền: 930.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D036
 • Kích thước: 142×70
 • Giá tiền: 810.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D035
 • Kích thước: 84×58
 • Giá tiền: 425.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D034
 • Kích thước: 174×62
 • Giá tiền: 938.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D033
 • Kích thước: 60×51
 • Giá tiền: 325.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D032
 • Kích thước: 154×92
 • Giá tiền: 1.100.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D031
 • Kích thước: 158×81
 • Giá tiền: 1.100.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D030
 • Kích thước: 44X59
 • Giá tiền: 250.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D029
 • Kích thước: 79X60
 • Giá tiền: 320.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D028
 • Kích thước: 67X52
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D027
 • Kích thước:203×108
 • Giá tiền: 1.500.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D026
 • Kích thước:241×109
 • Giá tiền: 1.600.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D025
 • Kích thước: 167×74
 • Giá tiền: 990.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D024
 • Kích thước: 150*68
 • Giá tiền: 790.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D023
 • Kích thước: 64*46
 • Giá tiền: 285.000 VNĐ
 
 • Mẫu tranh 3D
 • Mã số: DLH-3D022
 • Kích thước: 77*53
 • Giá tiền: 275.000 VNĐ