Tháng giêng, 2012

Ứng dụng Windows Phone 7

1. Battery tool Ứng dụng để kiểm tra dòng tiêu thụ của các máy Windows Phone 7: tải về