Tháng giêng, 2011

Từ điển Nga-Việt

Tìm đến bài viết này hẳn bạn đang là một lưu học sinh tại LB Nga, một sinh viên ngữ văn, một dịch giả hoặc một người nào đó học tập và làm việc với ngôn ngữ là tiếng nga. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, chúng ta không […]