Nhắn tin Face Book

Zallo và di động: 0978.972.304

Trang tin tức

Ngày thêm vào: 22/02/2014 Báo giá buôn tranh chữ thập cho các đại lý

Kính gửi các đại lý bảng báo giá tranh chữ thập tính đến 22/02/2014 bao gồm:

1. Hãng tranh chữ thập DIELIANHUA (Đi Lan Hua):

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 1.808 mẫu tranh chữ thập vải in màu chuẩn 100%. 

+ 93 mẫu tranh chữ thập 3D (để tìm hiểu tranh thêu 3D là gì xem tại đây)

+ 219 Mẫu tranh chữ thập 5D (để tìm hiểu tranh thêu 5D là gì xem tại đây)

+ 158 mẫu tranh chữ thập thêu trên gối

+ 475 mẫu tranh chữ thập vải in màu chuẩn 100% văn hóa Việt Nam

2. Hãng tranh chữ thập PINKOO

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 1494 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

3. Hãng tranh chữ thập Bách Hợp

+ 214 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100% văn hóa Việt Nam

4. Hãng tranh chữ thập AILUO

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 781 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

5. Hãng tranh chữ thập GONGGE

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 722 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

6. Hãng tranh DEEP BLUE (thư pháp Việt Nam)

+ 87 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100% mang đậm nét văn hóa Việt Nam (thư pháp Việt)

7. Hãng tranh chữ thập AINUA (đọc là "ai nua")

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 473 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

8. Hãng tranh chữ thập ENUODOZ (đọc là "e nua đô"):

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 890 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

+ 533 mẫu tranh chữ thập 5D

9. Hãng tranh chữ thập Trussence (đọc là "tru sen"):

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 1032 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

+ 171 mẫu tranh chữ thập in chuẩn văn hóa Việt Nam

+ 300 mẫu tranh chữ thập Trussence 8V (tương tự tranh 5D)

10. Hãng tranh chữ thập DieZhongDie (đọc là "Đi Zông Đi"):

Bao gồm đủ các thể loại từ phong cảnh, con người, động vật, thần thánh, chúa, thư pháp, tứ quý, hoa cỏ, củ quả, tranh thêu đồng hồ...v.v.:

+ 325 mẫu tranh chữ thập in màu chuẩn 100%.

+ 306 mẫu tranh chữ thập 8V (tương tự tranh 3D và 5D)

 Các đại lý có nhu cầu tải về báo giá mới vui lòng truy cập vào mục "Báo giá cho đại lý" trên đầu trang web hoặc đơn giản là theo đường link sau: Báo giá tranh thêu chữ thập với tên đăng nhập và mật khẩu phù hợp (Gọi 0978-972-304)./.


Đang tải….